Quận Bắc Từ Liêm: Giá trị sản xuất các ngành ước đạt trên 30.000 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế quận Bắc Từ Li đạt nhiều kết quả tích cực; giá trị sản xuất các ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất các ngành ước đạt 30.054,4 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận đã tổ chức thành công 1 kỳ họp chuyên đề để quyết định một số nội dung quan trọng về nhân sự, đầu tư và ngân sách, xem xét thông qua 5 nghị quyết. Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND quận đã tổ chức khảo sát, giám sát 11 nội dung.

Với tinh thần quyết tâm cao, đến nay, Ủy ban nhân dân (UBND) quận đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Các nhiệm vụ thường xuyên được duy trì thực hiện tốt; nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được chỉ đạo kịp thời. Vì vậy, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của quận đạt kết quả tích cực.

Quận Bắc Từ Liêm: Giá trị sản xuất các ngành ước đạt trên 30.000 tỷ đồng
Kinh tế xã hội quận Bắc Từ Liêm 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế của quận đạt nhiều kết quả tích cực; giá trị sản xuất các ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất các ngành ước đạt 30.054,4 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng ước đạt 20.641 tỷ đồng, tăng 10,7% so cùng kỳ.

Sự nghiệp văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển. Các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, trật tự giao thông, trật tự đô thị. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm 2023, UBND quận tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, nhiệm vụ công tác của Thành phố và Quận ủy; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Quyết định của UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND quận.

Tại kỳ họp HĐND đang diễn ra, HĐND quận cũng sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết quan trọng, bao gồm Nghị quyết thường kỳ và Nghị quyết chuyên đề. Các nội dung nghị quyết đã được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, nhiệm vụ trọng tâm của quận và những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm.

Lê Thắm
https://laodongthudo.vn/quan-bac-tu-liem-gia-tri-san-xuat-cac-nganh-uoc-dat-tren-30000-ty-dong-157684.html