Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai có hiệu quả

Trong thời năm qua, công tác dân vận trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chiều 20/12, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị triển khai công tác dân vận, hoạt động Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ quận, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo quận, công tác dân vận chính quyền và ký kết kế hoạch thực hiện giữa Ban Dân vận Quận ủy với Uỷ ban nhân dân quận, Công an quận, Ban Chỉ huy quân sự quận và Trung tâm y tế quận năm 2023.
Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai có hiệu quả
Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2022, Quận ủy đã chỉ đạo triển khai hiệu quả 7 nội dung của công tác dân vận: Xây dựng và củng cố lực lượng làm công tác dân vận; nắm tình hình nhân dân; vận động nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; dân tộc, tôn giáo, người nước ngoài; kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội đoàn thể.

Cùng đó, quận đã đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về dân vận khéo trong các lĩnh vực của hệ thống chính trị.

Tiếp tục duy trì, phát triển bền vững và nhân rộng những mô hình dân vận khéo đang triển khai có hiệu quả, nghiên cứu xây dựng mô hình mới. Nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình cách làm hay, sáng tạo đã xuất hiện như: Vận động tuyên truyền nhân dân tích cực xã hội hóa cải tạo, chỉnh trang đài tưởng niệm Liệt sĩ. Nâng cấp cải tạo mặt ngõ, thay mới cột điện và hệ thống cáp điện lưới; lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trong tổ dân phố; lắp đặt trang thiết bị tại điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em…

Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai có hiệu quả
Lễ ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023 giữa các đơn vị trong quận.

Điển hình có những mô hình mới gắn với thực tế và cuộc sống của nhân dân như mô hình vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện phòng cháy chữa cháy, thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế viếng vòng hoa trong đám tang… Trong năm 2022 toàn quận đã có 78 tập thể, 27 cá nhân đăng ký và được công nhận là mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Bên cạnh đó, năm 2022, hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới, tiến bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quận trong tình hình mới. Dân chủ trong các kỳ họp và tiếp xúc cử tri được phát huy tích cực, nhất là công tác giám sát, chất vấn, trả lời chất vấn, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, các vấn đề bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở và xử lý việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai có hiệu quả
2 cá nhân quận Bắc Từ Liêm được nhận Kỷ niệm chương của Ban Dân vận Trung ương.

Ban Dân vận Quận ủy đã phối hợp với Công an quận thực hiện tốt công tác tuyên truyền những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của lực lượng Công an phường góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Đặc biệt, trong năm đã tổ chức thành công Lễ phát động toàn dân tham gia lắp đặt “Camera an ninh” trên địa bàn quận. Đến nay, trên 1.000 mắt camera an ninh đã được lắp đặt đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Nhiều mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực xã hội hóa lắp đặt camera của các tổ dân phố đã được quận công nhận và khen thưởng.

Hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo có nhiều đổi mới, duy trì nề nếp lịch họp, giao ban theo quý, nội dung trọng tâm, trọng điểm, có Thông báo kết luận và chỉ đạo cụ thể từng nhiệm vụ.

Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai có hiệu quả
Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác dân vận.

Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023. Tại hội nghị, 2 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Ban Dân vận Trung ương. Quận đã khen thưởng thành tích trong công tác dân vận cho 11 tập thể; khen thưởng thành tích trong công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cho 15 tập thể; khen thưởng thành tích công tác tôn giáo, tín ngưỡng cho 9 tập thể; khen thưởng thành tích công tác dân vận chính quyền cho 13 tập thể.

Lê Thắm
https://laodongthudo.vn/quan-bac-tu-liem-nhieu-mo-hinh-dan-van-kheo-duoc-trien-khai-co-hieu-qua-150366.html