Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.

Với mong muốn triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Quận ủy Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 186 về triển khai “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại Lễ phát động.

Thông qua cuộc thi lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ quận.

Đồng thời, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng viết cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp địa bàn. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành cho biết, năm 2023, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được phát động sâu rộng tới cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng.

Tổng số đã có 1.000 bài dự thi (trong đó có 485 bài tạp chí, 489 bài báo in, 26 bài báo điện tử). Số bài có chất lượng gửi dự thi đạt yêu cầu sau khi thẩm định 120 bài (trong đó có 65 bài tạp chí, 48 bài báo viết 7 bài báo điện tử).

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động cuộc thi.

Nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao, là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, có 1 cá nhân thuộc đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự đạt giải Triển vọng của cuộc thi cấp Thành phố.

Việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm” là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, góp phần tích cực vào thành công chung của Cuộc thi do Trung ương và Thành phố phát động, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được triển khai từ 26/3/2024 – 15/5/2024.

Để cuộc thi năm 2024 được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ quận, Thường trực Quận ủy đề nghị cấp ủy các cơ quan, đơn vị quan tâm, đầu tư để có nhiều bài viết đúng thể lệ, chất lượng cao, góp phần vào thành công của cuộc thi năm nay.

Tại Lễ phát động, TS Lê Thị Chiên – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt một số vấn đề về nhận diện thông tin xấu độc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hướng dẫn cách lựa chọn thể loại, chủ đề và triển khai cách viết bài tham dự cuộc thi.

Lê Thắm