Quận Bắc Từ Liêm: Quyết tâm phục hồi kinh tế để về đích

Xác định năm 2022 là thời điểm bứt phá để tạo đà phục hồi kinh tế trên địa bàn, quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo vừa kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế.

Ông Lưu Ngọc Hà – Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bắc Từ Liêm cho biết, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, UBND quận đã ban hành Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 27/01/2022 và 791 văn bản để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực kinh tế năm 2022; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, công tác thu, chi ngân sách được chỉ đạo quyết liệt. Quận chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác mọi nguồn thu trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung rà soát, tuyên truyền vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đăng ký kê khai nộp thuế tại quận Bắc Từ Liêm.

Quận Bắc Từ Liêm: Quyết tâm phục hồi kinh tế để về đích
Quận Bắc Từ Liêm quyết tâm bứt phá, tạo đà phục hồi kinh tế.

Công tác điều hành chi ngân sách được quận đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, đúng quy định, kịp thời phục vụ việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc nảy sinh cũng như đảm bảo cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp.

Về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, quận tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác quyết toán vốn đầu tư và đôn đốc thu hồi công nợ sau quyết toán đối với các chủ đầu tư; khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Thường xuyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án được giao để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; hoàn thiện thủ tục chuẩn bị các dự án khởi công mới năm 2022…

Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, kinh tế của quận đã đạt được những kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất các ngành ước đạt 26.796 tỷ đồng, tăng 12,01% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt 18.646 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ ước đạt 7.790 tỷ đồng, tăng 15,91% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 360 tỷ đồng, bằng 98,63% so với cùng kỳ.

Trên địa bàn quận hiện có 7.367 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 553 doanh nghiệp mới thành lập. UBND quận đã thẩm định, cấp mới 650 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp đổi 117 giấy cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống các hành vi buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả,qua kiểm tra 70 vụ xử lý 66 vụ thu phạt trên 1 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, thu ngân sách của quận ước đạt 6.655 tỷ đồng, đạt 182% dự toán giao, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách ước đạt 551 tỷ đồng, đạt 36% dự toán Thành phố giao và 35,3% dự toán quận giao; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 179,3 tỷ đồng, đạt 22% dự toán Thành phố và quận giao; chi thường xuyên đạt 371,5 tỷ đồng, đạt 51% dự toán Thành phố giao, 49,5% dự toán Quận giao. Giải ngân các dự án nguồn vốn ngân sách Thành phố đến hết tháng 6/2022 ước đạt 95,417 tỷ đồng, đạt 25,1% Kế hoạch vốn giao.

Chủ tịch UBND quận cũng cho hay, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, 6 tháng cuối năm, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục triển khai các Đề án, Kế hoạch Chương trình 02 của Quận ủy về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Quận giai đoạn 2021-2025.

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế: Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường,quản lý nhà nước về Gas, xăng dầu, hóa chất; bán lẻ sản phẩm thuốc lá và sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; quản lý nhà nước về điện; quản lý bán hàng đa cấp…

Đồng thời, quận cũng tập trung cải cách thủ tục hành chính về thuế, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách công tác quản lý thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tích cực đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; rà soát khoản thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân và các khoản thu khác để thực hiện thu ngân sách kịp thời.

Bên cạnh đó, quận sẽ điều hành chi ngân sách theo nguyên tắc ưu tiên chi cho công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội, tiền lương, công tác giáo dục, quốc phòng, an ninh, các vấn đề dân sinh bức xúc, theo các quy định của Chính phủ….

Đặc biệt, tập trung thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố và quận như: Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long, các dự án hạ tầng các khu đất dịch vụ; các dự án đường giao thông đã được Thành phố cho phép chuẩn bị đầu tư, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án trường học, dân sinh bức xúc…

Mộc Thanh