Quận Bắc Từ Liêm: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Nhằm giảm thiểu các vụ cháy, nổ, từ ngày 15/6/2022 – 5/10/2022, quận Bắc Từ Liêm sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) và đánh giá thực trạng thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở đối với 13 phường trên địa bàn.

Theo đó, nội dung kiểm tra chính bao gồm: Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác PCCC&CNCH; việc thực hiện trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp và người đứng đầu cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra (nếu có); công tác tổ chức thường trực sẵn sàng “bốn tại chỗ” về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về PCCC&CNCH…
Quận Bắc Từ Liêm: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1.

Tại các buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo các phường báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC&CNCH; đồng thời, tiến hành tổ chức kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của quận; việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, tiêu chí công tác về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở thuộc phường quản lý và thực tế công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở ủy ban nhân dân phường quản lý.

Cùng với đó, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn và đề xuất các cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ; xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân buông lỏng, bỏ trống địa bàn, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH…

Quận Bắc Từ Liêm: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Lực lượng chức năng kiểm tra lối thoát hiểm thứ 2.

Qua quá trình kiểm tra cơ bản các cơ sở, đoàn kiểm tra đã nắm được trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy ban đầu, mở lối thoát nạn thứ 2.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy như: Chưa lập hồ sơ quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy, chủ cơ sở và nhân viên làm việc tại cơ sở chưa được huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH…

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở khắc phục các thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Thời gian tới, đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra các phường còn lại trên địa bàn quận nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC&CNCH; nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng và ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Lê Thắm