Quận Bắc Từ Liêm: Thu ngân sách đạt 211% dự toán

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, năm 2022 quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của quận đã cơ bản đạt và vượt. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách đạt 211% dự toán.

Ngày 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 để tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023; quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II; chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn.

Quận Bắc Từ Liêm: Thu ngân sách đạt 211% dự toán
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2022, với điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, việc thực hiện nhiệm vụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, đối với công tác xây dựng Đảng, thời gian quan Ban Thường vụ Quận ủy hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, thông qua danh sách phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại đối với 1.195 trường hợp; nhiệm kỳ kế tiếp đối với 1.012 trường hợp.

Triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra, Ban Thường vụ Quận ủy và các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, phê duyệt. Lãnh đạo đảng ủy cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đối với 439/439 chi bộ (đạt tỷ lệ 100%).

Quận Bắc Từ Liêm: Thu ngân sách đạt 211% dự toán
Toàn cảnh Hội nghị.

Lĩnh vực kinh tế – xã hội đạt được nhiều kết quả, giá trị sản xuất các ngành ước tăng 12,37% so với cùng kỳ, vượt 0,36% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 211% dự toán giao. Chi ngân sách ước đạt 102% dự toán Thành phố giao, 97,4% dự toán quận giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân, quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ II cấp quận và cơ sở; thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, trật tự giao thông, trật tự đô thị; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được duy trì thực hiện tốt…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục xác định chủ đề công tác là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác tuyên giáo đổi mới nội dung, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Thực hiện tốt công tác nội chính; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận…

Lê Thắm