Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quận Bắc Từ Liêm ngày càng thực hiện tốt vai trò tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua tổ chức những hoạt động cụ thể. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng

Trong 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã tích cực triển khai công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng theo đúng quy định. Các nội dung góp ý xây dựng Đảng tập trung vào các lĩnh vực như: Việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên với nhân dân…

Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
LĐLĐ quận tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã tổ chức gần 30 hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Ngoài ra Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong quận thường xuyên góp ý xây dựng Đảng thông qua tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, đảng viên; thực hiện góp ý đột xuất khi cấp ủy yêu cầu và tại các hội nghị có đại diện tổ chức Đảng làm việc với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

Công tác góp ý đối với đảng viên được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp thực hiện nghiêm túc. Các ý kiến góp ý chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Hằng năm, có trên 100 lượt tập thể cấp ủy và cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý được góp ý; nhận xét cho hàng chục nghìn lượt đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú.

Góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh

Cùng với việc góp ý xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân; tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như: Các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp nhận ý kiến của các tổ chức thành viên mặt trận,…

Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn thực hiện tham gia góp ý xây dựng chính quyền thông qua các nội dung như: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật, lấy ý kiến đối với các dự thảo luật, việc thực hiện cải cách hành chính, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở;….

Từ năm 2014 đến nay, toàn quận đã tổ chức 396 cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội (khóa XIII, XIV, XV); Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm tại 13/13 phường với 53.456 lượt cử tri tham gia đóng góp hơn 2.000 lượt ý kiến. Trong thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã tổ chức 15 hội nghị cho 80 ứng cử viên tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến với 2.116 cử tri tham dự tại 14 điểm tiếp xúc với 98 lượt ý kiến phát biểu…

Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
Cử tri quận Bắc Từ Liêm phát biểu ý kiến.

Sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 97 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định 32 ngày 29/3/2021 của Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường đã kịp thời ban hành quy chế phối hợp và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả, 100% Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường đều nghiêm túc thực hiện đối thoại với đại diện nhân dân trước các kỳ họp của Hội đồng nhân dân quận. Đến nay, đã tổ chức hơn 50 cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân của 13 phường với đại diện nhân dân, với gần 4.000 lượt người tham dự và gần 300 lượt ý kiến.

Ý kiến của nhân dân được tiếp nhận thường xuyên, đồng bộ

Một trong những nội dung quan trọng trong việc tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đó là việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từ năm 2014 đến nay, việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân được tổ chức định kỳ hằng năm. Trong 10 năm qua, toàn quận đã tổ chức 145 hội nghị đối thoại. Trong đó có 6 hội nghị đối thoại chuyên đề và đã tổng hợp được 1.595 lượt ý kiến; phối hợp với Công an quận hướng dẫn các phường tổ chức được gần 80 hội nghị diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và nhận xét đối với cảnh sát khu vực.

Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đối thoại với thanh niên.

Mặt trận Tổ quốc quận cũng đã triển khai đặt hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại cơ quan Mặt trận Tổ quốc quận và các phường. Việc xây dựng và ban hành quy chế sử dụng hòm thư, xử lý thư góp ý và báo cáo với tổ chức Đảng, chính quyền được thực hiện đồng bộ. Đến nay, 13/13 phường và trên 95% khu dân cư trong quận đã có hòm thư góp ý để tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân.

Ở chiều ngược lại, cấp ủy, chính quyền quận, phường đã đảm bảo thực hiện việc cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên; công khai, đầy đủ, rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm; phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư theo quy định.

Quận Bắc Từ Liêm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
Thanh niên chia sẻ các vấn đề băn khoăn tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên, nề nếp. Nhiều ý kiến, băn khoăn của nhân dân được các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu, đề xuất việc tiếp thu và xử lý các ý kiến góp ý, kiến nghị. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong quận nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân để kịp thời giải quyết, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Có thể nói, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Quận ủy, sự hưởng ứng đồng loạt của các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn quận từng bước đi vào chiều sâu, và trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền quận Bắc Từ Liêm trong sạch, vững mạnh.

Phạm Nhung – Lê Thắm