Quận Bắc Từ Liêm tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”

 Ngày 2/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” trong lực lượng làm công tác dân vận trên địa bàn và trao thưởng cho 7 đơn vị, 58 cá nhân.

Cuộc thi nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bảo đảm thực hiện chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, tạo lập cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị, xã hội.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên về quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện đúng, đủ quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần tăng cường dân chủ, pháp chế, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

Quận Bắc Từ Liêm tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”
Lãnh đạo Thành phố tặng cờ cho 7 đơn vị có số lượng bài đạt chất lượng tốt và nhiều bài dự thi.

Thông qua đây, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, trong đó thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ trong các phường, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm (1/4/2014-1/4/2024).

Cụ thể, trên cơ sở nghiên cứu các nội dung quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham khảo các văn bản liên quan và ý kiến tư vấn của lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, các đơn vị có liên quan, tổ biên soạn câu hỏi và đáp án đã xây dựng 2 bộ câu hỏi và đáp án dành cho khối cơ quan, đơn vị trường học và khối phường gồm: 30 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tình huống, 1 câu hỏi liên hệ thực tế của khối phường và khối cơ quan, đơn vị trường học. Bộ câu hỏi, đáp án được xây dựng công phu, bám sát các nội dung quy định của Luật, có các tình huống phù hợp với tình hình của phường, cơ quan, đơn vị, có câu hỏi liên hệ thực tế, bản thân.

Quận Bắc Từ Liêm tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao chứng nhận cho các cá nhân đạt giải Nhất cuộc thi.

Được phát động từ cuối tháng 12/2023, cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” trong lực lượng làm công tác dân vận trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã nhận được sự tham gia của các tập thể, cá nhân với 2.299 bài thi phát ra và 2.099 bài thi thu về, đạt tỷ lệ 91,3%. Trong tổng số 2.099 bài chấm vòng sơ khảo, ban giám khảo đã chọn 58 bài chấm chung khảo và trao giải.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi có sự vào cuộc của các đơn vị trong hệ thống đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng từ quận tới phường. Trong đó có 35 đơn vị khối cơ quan, đơn vị của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, các hội quần chúng, các đơn vị hiệp quản, đơn vị sự nghiệp quận; 13 phường, 199 tổ dân phố; 62 trường học công lập và ngoài công lập trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã tặng cờ cho 7 đơn vị, trong đó 4 đơn vị có số lượng bài đạt chất lượng tốt, 3 đơn vị có nhiều bài dự thi; trao Giấy chứng nhận cho 58 cá nhân đạt giải.

Lê Thắm