Quận Bắc Từ Liêm: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, góp phần động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thùy Chi, xác định việc vận động CNVCLĐ tham gia phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ then chốt, hàng năm LĐLĐ quận tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ với nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của quận; Hình thức được đổi mới, phù hợp với thực tế của mỗi Công đoàn cơ sở (CĐCS). Nòng cốt là các phong trào thi đua “Lao động giỏi” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, phong trào “Sáng kiến sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”…
Quận Bắc Từ Liêm: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua. (Ảnh: Lê Thắm)

Đối với phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, bà Chi cho biết, quận luôn chú trọng, duy trì và triển khai sâu rộng trong CNVCLĐ. Hằng năm, LĐLĐ quận chỉ đạo các CĐCS phối hợp tổ chức hội thi thợ giỏi cấp cơ sở, công nhân cơ khí giỏi cấp quận.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, toàn quận có 16 lượt công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, 247 lượt công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi quận Bắc Từ Liêm”. Phong trào thi đua “Lao động giỏi” đã phát huy có hiệu quả tài năng, sáng tạo trong CNVCLĐ, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho công nhân lao động.

Các CĐCS đã tổ chức cho CNVCLĐ đăng ký các danh hiệu chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, đăng ký các công trình sản phẩm, đề tài khoa học… chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và Đất nước.

Trong 5 năm, toàn quận có 917 sáng kiến được khen thưởng cấp Thành phố; 6.115 sáng kiến được khen thưởng cấp quận.

Quận Bắc Từ Liêm: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải khen thưởng các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Lê Thắm)

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua: “Dạy tốt – Học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết sáng tạo”… được đông đảo cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục – Đào tạo quận tích cực tham gia với mục tiêu phấn đấu nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng của quận luôn gắn liền với phong trào thi đua và dựa trên nền tảng của phong trào thi đua để lựa chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xứng đáng nhất để động viên, nêu gương và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục.

Việc tổng kết, biểu dương kịp thời cũng được coi là một kênh thông tin tuyên truyền hữu hiệu nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

“Động lực to lớn góp phần để CNVCLĐ hăng say công tác đó được động viên, ghi nhận đúng lúc, kịp thời, được biểu dương, tôn vinh những đóng góp của họ trong quá trình công tác, lao động sản xuất. Nhờ các hình thức khen thưởng mà các phong trào như thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, danh hiệu “Công nhân giỏi” được CNVCLĐ phấn khởi, hào hứng đón nhận, thể hiện tinh thần quyết tâm cao”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.

Đáng chú ý, Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã lồng ghép, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Các phong trào thi đua thu hút đông đảo CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng. Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời đã thúc đẩy họ phấn đấu, rèn luyện, nâng cao tay nghề và phát huy sáng kiến, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Quận Bắc Từ Liêm: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
Quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. (Ảnh: Lê Thắm)

Chia sẻ về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Hà Văn Hải cho biết, sẽ tiếp tục phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đặc biệt chú trọng phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”.

Đồng thời, phối hợp tổ chức các hội thi thợ giỏi, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích và hình thức.

Lê Thắm
https://laodongthudo.vn/quan-bac-tu-liem-trien-khai-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-dua-157341-157341.html