Quận Bắc Từ Liêm vào top 10 quận, huyện có điểm chỉ số cải cách hành chính cao nhất

Năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bắc Từ Liêm đạt kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là 94,27% (xếp thứ 10/30 quận, huyện, thị xã). Chỉ số CCHC tăng 0,64 điểm so với năm 2022, giữ vị trí trong nhóm 10 quận, huyện có điểm chỉ số CCHC cao nhất.

Ngày 13/3, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2023 với các phòng chuyên môn, đội quản lý trật tự xây dựng (TTXD) đô thị và UBND các phường; triển khai kế hoạch thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2024.

Tại hội nghị, quận Bắc Từ Liêm đã khen thưởng, biểu dương 22 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC trên địa bàn quận năm 2023.

Theo báo cáo, đánh giá kết quả chỉ số CCHC năm 2023, UBND quận Bắc Từ Liêm đạt kết quả chỉ số CCHC 94,27% (xếp thứ 10/30 quận, huyện, thị xã). Chỉ số CCHC tăng 0,64 điểm so với năm 2022, giữ vị trí trong nhóm 10 quận, huyện có điểm Chỉ số CCHC cao nhất.

Đặc biệt, UBND quận triển khai thực hiện có hiệu quả 3 mô hình sáng kiến mới trong CCHC được Thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Quận Bắc Từ Liêm thuộc top 10 quận, huyện có điểm chỉ số cải cách hành chính cao nhất
Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC trên địa bàn quận năm 2023.

Quận đã triển khai 2 mô hình mới: Mô hình đổi mới phương thức “Thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC năm 2023 thông qua tổ chức Hội thi Công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa”. Đây là mô hình được Thành phố quan tâm, đánh giá tối đa sáng kiến, tính hiệu quả và khả năng nhân rộng.

Mô hình “Số hóa nộp hồ sơ cấp giấy phép xây dựng tại cấp phường”, từ ngày 15/9/2023 đến tháng 12/2023, qua hơn 2 tháng triển khai đã hỗ trợ được 97 người dân trên địa bàn 2 phường Thượng Cát, Cổ Nhuế 2 nộp hồ sơ cấp phép xây dựng qua mạng mà không phải đến Bộ phận Một cửa UBND quận để thực hiện.

Quận tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 chuyển đổi số trong việc xử lý kiến nghị phản ánh của người dân, tổ chức, liên quan đến giải quyết TTHC, xử lý vi phạm về đất đai TTXD” được áp dụng từ năm 2022.

Trong năm 2023, quận tiếp nhận và giải quyết 981 ý kiến phản ánh của công dân. Đặc biệt, đối với các lĩnh vực “nóng” như: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đã được trưởng các phòng ngành giải quyết và thông tin ngay đến người dân.

Đối với 3/7 nhiệm vụ trọng tâm của CCHC: 2 nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành và Cải cách chế độ công vụ có điểm chỉ số đứng thứ 2/30 quận, huyện của toàn thành phố Hà Nội (lần lượt đạt 97.85% và 96,38%); 1 nhiệm vụ về Cải cách thể chế quận đạt 7,3/8 điểm đứng nhóm 1 (thứ 7/30 quận, huyện).

Đối với các đơn vị thuộc quận, khối phòng chuyên môn, Đội Quản lý TTXD đô thị quận kết quả Chỉ số CCHC trung bình năm 2023 đạt 91,98% tăng 4,23% so với năm 2022. Khối các phường thuộc quận kết quả trung bình năm 2023 đạt 87,91% tăng 1,59% so với năm 2022.

Trên cơ sở kết quả chỉ số CCHC đã công bố, UBND quận yêu cầu các phòng chuyên môn, Đội Quản lý TTXD Đô thị, UBND các phường cần tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Duy trì thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/QU của Quận ủy và Kế hoạch số 346/KH-UBND của UBND quận. Nhằm đẩy mạnh CCHC, cải cách chế độ công vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận, UBND quận ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC quận năm 2024.

L.T