Quận Đống Đa bố trí vốn khởi công mới 13 dự án với mức 30,5 tỷ đồng

Ngày 31/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Đống Đa khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề để thực hiện nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND quận sẽ tiến hành xem xét thông qua ba nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận, gồm: Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ngân sách quận năm 2023; Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Trên cơ sở các nội dung trên tại kỳ họp này, HĐND quận sẽ xem xét cho ý kiến vào 2 Nghị quyết.
Quận Đống Đa bố trí vốn khởi công mới 13 dự án với mức 30,5 tỷ đồng
Kỳ họp thứ 11 HĐND quận Đống Đa thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 11 HĐND thông qua nhiều nội dung quan trọng, với nhiều vấn đề có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của quận trong năm 2023 và năm tiếp theo do vậy cần phải được xem xét, một cách thấu đáo, nghiêm túc, trách nhiệm. Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị các đại biểu HĐND quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của của cán bộ và nhân dân quận Đống Đa.

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND quận đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận.

Theo đó, HĐND biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương 7 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công quận Đống Đa giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư dự kiến là 475 tỷ 488 triệu đồng; dự thảo Nghị quyết phân bổ 100 tỷ từ nguồn cải cách tiền lương cho một số dự án, trong đó, điều chỉnh vốn cho 33 dự án với mức vốn tăng thêm 64,1 tỷ đồng; bổ sung danh mục thực hiện dự án năm 2023 và bố trí vốn khởi công mới cho 13 dự án với mức vốn 30,5 tỷ đồng.

HĐND quận đề nghị UBND quận, các cấp, các ngành, các đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Trần Vũ