Quận Đống Đa: Chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Đống Đa đã đạt những kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân của quận.

Ngày 14/5, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 – 2024; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Quận Đống Đa: Chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư
Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW.

Theo đó, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35; 5 năm thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, số lượng, chất lượng các vụ việc đã giải quyết cũng được nâng cao.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ, tăng cường công tác đối thoại, làm tốt công tác hòa giải từ cơ sở. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được đảm bảo về trình tự, thủ tục và nội dung; công tác phối hợp giải quyết khiếu nại giữa các cấp, các ngành được tăng cường. Đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài đã được ưu tiên, tập trung giải quyết, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Để đạt kết quả trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35 và Quy định số 11, Ban Thường vụ Quận ủy đã khẩn trương xây dựng các kế hoạch; tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị, Quy định của Trung ương đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận và cơ sở.

Đồng thời Quận ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện, thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; các Hội nghị của các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị từ quận tới cơ sở… Quận ủy đã xây dựng 95 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Quận Đống Đa: Chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư
Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Đống Đa Nguyễn Anh Cường trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW.

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng của quận đã tổ chức 18 lớp tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với hơn 5.094 cán bộ quận tham dự. Các cơ quan, đơn vị, rà soát các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, để hướng dẫn công dân thực hiện và thực hiện việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng theo quy định của pháp luật.

Về kết quả thực hiện Kết luận số 01, từ năm 2003 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản. Trên địa bàn quận, nhiều đơn vị đã có sáng tạo trong việc tổ chức quán triệt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, năm 2023, 2024 quận đã xây dựng và lựa chọn chuyên đề riêng phù hợp với tình hình của Đảng bộ quận; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quận.

Điểm nổi bật trong công tác tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề học tập và làm theo Bác, đó là: Ban Thường vụ Quận ủy đã in ấn 1.500 cuốn học tập Chuyên đề mỗi năm, cấp phát đến các chi bộ, đảng bộ và đội ngũ cán bộ chủ chốt từ quận đến cơ sở. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng số trong tổ chức hội nghị học tập.

Đặc biệt, trong năm 2024, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận thực hiện và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, cuối năm có đánh giá việc đăng ký kết hợp với việc kiểm điểm đánh giá cuối năm.

Quận Đống Đa: Chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW .

Sau 4 năm triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân của quận. Việc triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và cá nhân.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, cũng như góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để đóng góp vào kết quả chung quận Đống Đa.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, Quy định số 11-QĐi/TW và Kết luận 01 của Bộ Chính trị trên địa bàn quận đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Quận đã thực hiện và hoàn thành toàn diện về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đề ra. Kinh tế trên địa bàn quận duy trì tăng trưởng, phát triển. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, duy trì đảm bảo trật tự văn minh đô thị có nhiều chuyển biến hơn. Văn hóa, giáo dục, y tế được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2023, quận đứng thứ nhất trong 30 khối quận, huyện về chỉ số cải cách hành chính, tăng 17 bậc so với năm 2022… Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục duy trì nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được đổi mới, hiệu quả.

Quận Đống Đa: Chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư
Quang cảnh hội nghị.

Theo ông Đinh Trường Thọ, thời gian tới, quận tiếp tục tăng cường, quán triệt, triển khai nâng cao vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn quận.

Tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Kết luận 01 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, việc đăng ký học tập và làm theo Bác.

Trần Vũ