Quận Đống Đa: Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2024. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, các ý kiến, đề xuất của người dân đã được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền quận trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa.
Quận Đống Đa: Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Hội nghị tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính; đánh giá sự hài lòng của người dân về tình hình giải quyết thủ tục hành chính; tinh thần, thái độ phục vụ công dân của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Từ đó, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị hợp pháp, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, rất nhiều ý kiến đã được phát biểu tại cuộc đối thoại. Hội nghị đã ghi nhận có 13 ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất trao đổi. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề liên quan đến: Thủ tục cấp giấy khai sinh, hộ khẩu, trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, giấy phép xây dựng… Đây cũng là những vấn đề nổi cộm đang được người dân quan tâm.

Quận Đống Đa: Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
Người dân trao đổi ý kiến tại Hội nghị.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo quận đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ánh, trao đổi đều được lãnh đạo phòng, ban của quận Đống Đa làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vẫn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết kịp thời cho người dân và có văn bản trả lời chính thức.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa luôn xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp và quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Kết quả nổi bật trong năm 2023, chỉ số cải cách hành chính của quận đạt 96,38% xếp thứ 1/30 quận, huyện.

Quận Đống Đa: Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
Quang cảnh Hội nghị.

Việc thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của quận và các phường được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện niêm yết đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và nội dung hướng dẫn niêm yết thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, các phường và trên cổng thông tin điện tử quận, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được đảm bảo; niềm tin của nhân dân vào chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước được củng cố; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước được nâng cao.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân quận thường xuyên chỉ đạo thực hiện kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn quận; thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, tập trung vào đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức được duy trì thực hiện; xây dựng bộ phận Tiếp nhận và trả kết kết quả theo hướng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Phương Bùi