Quận Đống Đa đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sáng 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng, nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong 3 tháng cuối năm và cả năm 2023.

Tại Hội nghị các đại biểu đã phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các Tờ trình, Báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Đồng thời, các đại biểu đã tập trung, thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các đại biểu khẳng định, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát, đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm 2023, đặc biệt là thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Quận Đống Đa đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
Toàn cảnh Hội nghị

Quận đã đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận. Tăng cường công tác quản lý đô thị. Đảm bảo an sinh xã hội, duy trì không có hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Cụ thể, 9 tháng năm 2023, kinh tế – xã hội quận tiếp tục phục hồi tích cực với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 11.352,5 tỷ đồng, đạt 78% dự toán Thành phố giao, bằng 115% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến nay đạt 71% so với kế hoạch quận đề ra.

Quận triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch của Thành phố. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của quận trên các lĩnh vực Thành phố đã triển khai đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân tăng cao. Đặc biệt, quận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Duy trì tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng hiện nay đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 98%.

Công tác quản lý quy hoạch, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án; công tác tài nguyên, môi trường được triển khai đồng bộ, tích cực. 9 tháng năm 2023, Ban chỉ đạo 197 quận và các phường tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng còn tồn tại trên địa bàn. Quận đã kiểm tra, xử lý 6.089 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng; kiểm tra, xử lý 3.742 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công tác quản lý trật tự xây dựng được quan tâm chỉ đạo, kỷ cương trật tự xây dựng được chấn chỉnh. Trong 9 tháng năm 2023, quận đã tiếp nhận 485 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, đã cấp phép cho 453 công trình, hiện đang giải quyết 32 hồ sơ. Kiểm tra, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vi phạm về trật tự xây dựng đối với 12 công trình không phép, sai phép; xử phạt vi phạm hành chính vi phạm về vệ sinh môi trường đối với 37 trường hợp…

Quận Đống Đa đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm, quận đã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, hệ thống y tế, văn hóa, tổ chức năm học mới đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác an sinh xã hội triển khai kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.

Đối với công tác cải cách hành chính, quận đã xây dựng “Đề án ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới chuyển đổi số trong hoạt động trong hệ thống chính trị quận Đống Đa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, duy trì thực hiện giải quyết thủ tục hành chính không chờ tại Bộ phận Một cửa tại 21 phường. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục duy trì nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được đổi mới, hiệu quả. Quận triển khai và duy trì ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc đảng bộ quận Đống Đa và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, quận Đống Đa tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế – xã hội để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát. Đẩy mạnh công tác giải ngân và triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; công tác triển khai các dự án trên địa bàn quận đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra – phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 98% trở lên.

Đồng thời quận tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, duy trì và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; thực hiện nghiêm việc quản lý trật tự xây dựng và rà soát, xử lý nghiêm, dứt điểm các công trình xây dựng vi phạm; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thực hiện “Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin hướng tới chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị quận Đống Đa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, y tế; thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng chính sách và chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

 

Trần Vũ