Quận Đống Đa: Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở năm 2024

Thời gian này, nhiều phường trên địa bàn quận Đống Đa đồng loạt tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống khu dân cư năm 2024 và ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024.

Phát huy tính dân chủ ở cơ sở góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Kế hoạch liên tịch số 163 ngày 28/12/2023 của UBND – Uỷ ban MTTQ quận Đống Đa; phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thể hiện tính ưu việt của chính quyền nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Tại phường Thịnh Quang, ngày 29/02/2024, Đảng ủy – UBND – Uỷ ban MTTQ phường tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND – UBMTTQ; MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội năm 2024.

1.jpg
Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tại phường Thịnh Quang

Theo báo cáo tại Hội nghị, 16/16 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa tại các tổ dân phố năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang Trần Thị Tuyết cho biết, các ý kiến đóng góp, xây dựng của nhân dân tại các tổ dân phố đã góp phần đưa ra các biện pháp để xây dựng khu dân cư, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp; bảo đảm đường thông, hè thoáng, văn minh và an toàn; thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu, hỷ và lễ hội, xây dựng nếp sống văn hoá, hành vi ứng xử, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tăng cường văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tuyên truyền và chấp hành pháp luật, thực hiện và phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt tổ liên gia PCCC.

Phát huy những kết quả đáng tự hào đạt được năm 2023, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phát động và ký kết chương trình phối hợp công tác 2024 với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Với 100% ý kiến biểu quyết nhất trí thực hiện Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2024, cán bộ và nhân dân, phường Thịnh Quang quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

2.jpg
Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tại phường Khương Thượng

Tại phường Khương Thượng, sáng 28/02/2024, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phường Khương Thượng long trọng tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ và đổi mới, Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề trọng tâm với những giải pháp phù hợp để không ngừng được nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững; đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát huy vai trò đoàn kết, dân chủ, 100% đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đòa kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần xây dựng phường Khương Thượng phát triển vững mạnh, sáng – xanh – sạch – đẹp từ, đó góp phần xây dựng Thủ đô nói chung và quận Đống Đa ngày càng văn minh, hiện đại./.

Trong khuôn khổ tại Hội nghị, 4 chương trình phối hợp giữa UBND và Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội (Hội CCB, Hội LNPN, Đoàn Thanh niên và Công an phường) đã được ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024.

Huyền Anh

Quận Đống Đa: Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở năm 2024 (nguoihanoi.vn)