Quận Đống Đa: Lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo”

Sáng 26/10, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. Đồng chí Trịnh Huy Thành, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội dự Hội nghị.

Quận Đống Đa: Lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo”
Đồng chí Trịnh Huy Thành, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao Quyết định công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2022 cho các tập thể

Năm 2022, cấp ủy các cấp trên địa bàn quận Đống Đa đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. Đặc biệt, xây dựng công văn về việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022; đồng thời chỉ đạo khối dân vận các phường chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào”Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Phong trào thi đua luôn hướng vào nội dung tuyên truyền, vận động chấp hành tốt đường lối chính sách, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn; tăng cường công tác hoà giải và giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân…

Quận Đống Đa: Lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo”
Đồng chí Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận ủy trao Quyết định công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2022 cho các tập thể

Qua việc triển khai thực hiện phong trào, công tác vận động quần chúng nhân dân được nâng lên một bước đáng kể, kịp thời nắm được những bức xúc của nhân dân về các vấn đề dân sinh, các khu vực giải phóng mặt bằng, về thực hiện các dự án, công trình giao thông, xây dựng và cải tạo nhà ở đô thị… Từ đó, góp phần làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ trong việc xử lý thông tin, kịp thời có biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh, hạn chế tối đa phát sinh điểm nóng tại cơ sở.

Đáng chú ý, trong năm, đã có 181 tập thể và 176 cá nhân đăng ký thực hiện với tổng số 371 mô hình “Dân vận khéo” trên 04 lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa – xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều mô hình hay, tạo được sức lan tỏa, như Mô hình: “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Vận động, xã hội hóa lắp Camera an ninh bao phủ toàn địa bàn phường”; “Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19″…

Quận Đống Đa: Lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo”
Đồng chí Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Dân vận khéo năm 2022

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền quận tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của Quận ủy “Về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, gắn với Nghị quyết Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị – xã hội phát động.

Cụ thể hóa nội dung phương pháp và bổ sung hoàn thiện các tiêu chí đánh giá thi đua, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” sát với thực tế. Chú trọng xây dựng, phát triển mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở những nơi khó khăn, phức tạp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, khen thưởng kịp thời và có giải pháp để nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa trao Quyết định công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2022 cho 19 tập thể 4 cá nhân; Trao tặng giấy khen cho 6 tập thể 4 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2022.
X.Sinh