Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội trong quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua các phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, hiệu quả trên toàn quận.

Thiết thực phong trào “Người tốt, việc tốt”

Theo Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ, trong những năm qua, kinh tế trên địa bàn quận Đống Đa tiếp tục tăng trưởng, sự nghiệp văn hoá – xã hội được tập trung chỉ đạo đạt được những kết quả thiết thực, công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính, hoạt động của các cơ quan tư pháp, hành pháp thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện tốt. Kết quả trên có sự đóng góp rất lớn từ các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Người tốt việc tốt”, được phát động rộng khắp trên địa bàn quận.

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân
Quận Đống Đa khen thưởng các tấm gương người tốt, việc tốt

“Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của quận đã ngày càng đi sâu vào đời sống của các tầng lớp nhân dân, trở thành việc làm thường xuyên và hành động cụ thể, thiết thực trong mỗi địa phương, đơn vị, chất lượng phong trào được nâng cao. Các phong trào thi đua đã động viên, khích lệ, lôi cuốn cán bộ, công chức và nhân dân phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần vào kết quả thi đua chung của quận”, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ chia sẻ.

Điểm nổi bật của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, của quận Đống Đa là đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các tầng lớp nhân dân; triển khai và tổ chức có hiệu quả cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Thông qua cuộc thi đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia và qua đó đã phát hiện, đề xuất khen thưởng, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Gắn thi đua với học tập, làm theo lời Bác

Đặc biệt, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Quận ủy Đống Đa đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng viên. Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, gắn việc học tập với tiêu chí đạo đức nghề nghiệp và nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sức lan toả rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Xác định vai trò quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn quận đã triển khai, phát động các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực với đặc thù của mình. Trong đó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong quận đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở, như phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”: Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”…

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân
Cán bộ, công chức, viên chức của quận đã thực sự tập trung nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động.

Liên đoàn lao động quận chỉ đạo các Công đoàn cơ sở liên tục tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hội Liên hiệp phụ nữ phát động các phong trào “Tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực thúc đẩy hội viên phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ…

Có vai trò quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả cụ thể hoá đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mỗi hộ gia đình, mỗi người dân, thời gian qua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, gắn với phong trào thi đua cải cách hành chính, thực hiện văn hoá công sở, nơi công cộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được các cấp ủy, chính quyền quận Đống Đa chú trọng.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức đã được quận triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Thành phố. Qua đó cán bộ, công chức, viên chức của quận đã thực sự tập trung nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp và quan trọng của công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa đã ban hành và thực hiện hiệu quả nhiều kế hoạch nhằm cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính của quận năm 2023. Việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại cả cấp quận và phường đã giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại của cá nhân, tổ chức và nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của tổ chức, nhân dân. Hiện nay 100% Bộ phận Một cửa của 21 phường triển khai thực hiện thủ tục hành chính “không chờ”…

Lan toả tấm gương người tốt, việc tốt

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được lan toả rộng khắp, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, khơi dậy tính tự chủ, tự giác sự nêu gương và làm theo của cán bộ, đảng viên, và nhân dân trong quận. Nhiều tấm gương sáng với nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái, không quản ngại khó khăn, vượt lên chính mình, được mọi người dân học tập và noi theo.

Tiêu biểu như ông Nguyễn Đình Tính, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận số 10 phường Cát Linh. 33 năm kể từ khi rời quân ngũ về với cuộc sống đời thường, gắn bó với công tác xã hội ở dân phố với nhiều chức vụ, ở cương vị nào ông cũng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt với công tác giải phóng mặt bằng nhiều công trình lớn của quận và Thành phố ở phường Cát Linh có vướng mắc, ông đã tích cực trực tiếp đến từng nhà đối thoại, giải thích rõ quy định pháp luật cho người dân, từ đó tạo sự đồng thuận để người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân
Bà Ngô Thanh Thủy (áo đen) giao lưu với đại biểu tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” do quận Đống Đa tổ chức

“Thời gian qua, phường Cát Linh thực hiện thu hồi đất phục vụ 7 công trình nhưng chưa có trường hợp nào phải cưỡng chế, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước. Phường giải phóng mặt bằng tốt, đó là vì người dân thấu hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Bản thân tôi rất phấn khởi khi đã đóng góp được một phần vào kết quả đó”, ông Nguyễn Đình Tính bộc bạch.

Hay bà Đoàn Thị Mai – Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Khu dân cư số 12 phường Thịnh Quang. Mặc dù tuổi cao nhưng bà trực tiếp đến từng gia đình trong khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật. Đặc biệt, bà đứng ra tổ chức liên hoan toàn thể các gia đình trong ngày Gia đình Việt Nam (28/6) để gắn kết các thành viên khu dân cư.

Một tấm gương tiêu biểu nữa là bà Nguyễn Thu Hà – Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ 2, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Văn Chương đã cùng với Hội Chữ thập đỏ tham gia hiệu quả công tác thiện nguyện đối với các bệnh nhân nghèo chạy thận tại các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa trong đợt dịch Covid-19; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam.

Bản thân là một bệnh nhân ung thư, bà Ngô Thanh Thủy – Công dân phường Phương Mai thấu hiểu và thông cảm với những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Sáu năm nay, bà gắn bó với nhiều công tác thiện nguyện, từ hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo, bán nông sản giúp đỡ vùng dịch, và đặc biệt là bà đã biến ngôi nhà của mình thành “Ngôi nhà dã chiến” để đón những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về nuôi ăn, ở miễn phí trong những ngày nằm viện nhằm giúp đỡ phần nào những khó khăn của người bệnh và gia đình họ.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như: Cô Nguyễn Thị Thu Hương – Giáo viên Trường Tiểu học Phương Liên. Cô luôn luôn được cha mẹ học sinh tin yêu. Bản thân cô tự làm bánh Trung thu cho các bé vùng cao Hà Giang; tổ chức Rằm Trung thu cho các bé mồ côi và tổ chức nấu ăn, làm đồ hỗ trợ các bác sĩ trong Bệnh viện Nhiệt đới, tỉnh Bắc Giang trong thời gian đang diễn ra dịch Covid-19. Cô còn rất quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng việc kèm cặp dạy thêm miễn phí cho các em ngoài giờ học trên lớp…

Trần Vũ
https://laodongthudo.vn/quan-dong-da-lan-toa-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-toan-dan-160915.html