Quận Đống Đa: Mỗi cấp ủy triển khai ít nhất 1 nhiệm vụ đột phá lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội

Sáng 29/2, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ quận Đống Đa tiên phong, gương mẫu trong việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong giai đoạn hiện nay”.

Trên cơ sở nội dung Chuyên đề năm 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn, Quận ủy Đống Đa đã biên soạn tài liệu chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ quận Đống Đa tiên phong, gương mẫu trong việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong giai đoạn hiện nay”; tổ chức học tập, quán triệt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quận; quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.
Mỗi cấp ủy, đơn vị triển khai ít nhất 1 nhiệm vụ đột phá lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt nội dung Chuyên đề gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về cán bộ và công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ quận Đống Đa tiên phong, gương mẫu trong việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong giai đoạn hiện nay.

Sau hội nghị, Thường trực Quận ủy yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ quận tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2024 tới toàn thể cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với Chương trình số 01 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị quận Đống Đa thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2020-2025; tiếp tục tuyên truyền về các nội dung cơ bản của Chuyên đề toàn khóa…

Các tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quận xây dựng, triển khai một số mô hình mới trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị – Chuyên đề năm 2024 và các mô hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Mỗi cấp ủy, đơn vị lựa chọn ít nhất 1 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá liên quan đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội để triển khai thực hiện trong năm 2024; thường xuyên chỉ đạo nắm bắt, giải quyết kịp thời những vụ việc nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị…

Thường trực Quận ủy cũng yêu cầu, việc triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2024 hoàn thành trong Quý I/2024.

Trần Vũ