Quận Đống Đa: Nhân rộng mô hình cưới văn minh

Chiều 30/9, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới” trên địa bàn quận. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, 100% đám cưới trên địa bàn quận đã được tổ chức văn minh. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới cũng được coi là một tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, đảng viên.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, việc triển khai Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới” trên địa bàn quận Đống Đa đã có những chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Quận Đống Đa: Nhân rộng mô hình cưới văn minh
Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, 100% đám cưới trên địa bàn quận đã được tổ chức theo hướng dẫn và quy định về việc tổ chức cưới văn minh. Trên 90% các cặp đôi kết hôn đã được trao giấy chứng nhận kết hôn tại Ủy ban nhân dân các phường theo đúng lễ thức, trang trọng, tiết kiệm. Các đám cưới trên địa bàn quận thực hiện theo đúng chủ trương “trang trọng – vui tươi – lành mạnh – tiết kiệm”.

Hầu hết các lễ thức trong việc cưới (dạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới, lễ cưới) được diễn ra cơ bản phù hợp điều kiện của mỗi gia đình; các hiện tượng thách cưới, dẫn cưới rườm rà, tổ chức tiệc cưới nhiều ngày, nhiều lần với quy mô lớn đã giảm hẳn; xu hướng hạn chế khách mời, tổ chức tiệc trà, báo hỷ được phổ biến nhân rộng… Các cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận chấp hành nghiêm chỉnh, gương mẫu đi đầu trong thực hiện tổ chức cưới cho con hay bản thân và hiện tại chưa phát hiện cán bộ, đảng viên của quận và các phường vi phạm Chỉ thị số 11- CT/TU.

Nhiều mô hình điểm về việc cưới văn minh như: Hội Liên hiệp Phụ nữ quận triển khai xây dựng “Chi hội phụ nữ văn minh” trong việc cưới, việc tang trên địa bàn quận. Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và tổ chức mô hình “Đám cưới tập thể” cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức 245 đám cưới tập thể cho đoàn viên, thanh niên của các cấp Đoàn cơ sở theo tinh thần nếp sống mới, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm…

Từ năm 2012 đến nay, có trên 400 gia đình tiêu biểu, tổ dân phố tiêu biểu, cơ quan, đơn vị được khen thưởng về việc thực hiện nếp sống văn minh – gia đình văn hoá, trong đó có nội dung thực hiện các Quy định, Quy ước tổ chức cưới. Thực hiện mô hình “Cưới văn minh”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận và 21 phường đã phân công cán bộ, đoàn viên tham gia giúp đỡ và tổ chức cưới việc cưới trong thanh niên, biểu dương và tặng quà cho đám cưới tiêu biểu về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

Quận Đống Đa: Nhân rộng mô hình cưới văn minh
Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới cũng được coi là một tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, đảng viên và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức.

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới” trên địa bàn quận Đống Đa. Thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị của Quận Đống Đa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung các quy định, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy.

Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia, thực hiện; xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cũng yêu cầu quận Đống Đa tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện ngăn ngừa và nghiêm khắc xử lý những hành vi vi phạm nếp sống văn minh, trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xử lý nghiêm đối với những trường hợp là cán bộ, đảng viên vi phạm Chỉ thị số 11. Đồng thời, hằng năm, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiến hành sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; từ đó, xác định nhiệm vụ cụ thể tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị của Trung ương, Thành uỷ.

Nhân dịp này, quận Đống Đa đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

T.Vũ
https://laodongthudo.vn/quan-dong-da-nhan-rong-mo-hinh-cuoi-van-minh-146781.html