Quận Đống Đa tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Quận Đống Đa đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống, làm việc tại các khu nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê để ở trên địa bàn quận.

Ngày 6 /11, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 19-NQ/QU ngày 19/10/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Đống Đa”; Nghị quyết số 20-NQ/QU ngày 3/11/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), trọng tâm tại các nơi có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn quận Đống Đa”.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đã triển khai Nghị quyết số 19-NQ/QU ngày 19/10/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Đống Đa”; Kế hoạch số 232-KH/QU ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa về “Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Quận Đống Đa hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm về cháy nổ cho 41.215 hộ nhà ở
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Cường yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ quận đến cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ quận, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị quận và cơ sở.

Triển khai Nghị quyết số 20-NQ/QU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC vàCNCH trọng tâm tại các nơi có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn quận Đống Đa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết: UBND Quận cũng đã nghiên cứu, ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 20/10/2023 để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 25 của Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Thời gian qua, quận đã xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thiết lập và nhân rộng một số mô hình như: Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; điểm chữa cháy công cộng; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, toàn quận có 380 đội dân phòng tại 380 tổ dân phố với 3.861 thành viên, 1.221 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở với 8.168 thành viên, được tập huấn nghiệp vụ hàng năm.

Công an 21 phường đã tổ chức 185 buổi tuyên truyền về PCCC cho 41.752 người tham dự. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm cho 41.215 hộ nhà ở và 3.863 hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh…

Quận Đống Đa hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm về cháy nổ cho 41.215 hộ nhà ở
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng về PCCC, kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống, làm việc tại các khu nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê để ở trên địa bàn quận.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH; qua đó, biên tập thành chương trình cụ thể để hướng dẫn và thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác PCCC.

Cùng với đó quan tâm bố trí con người và trang thiết bị PCCC, kinh phí, nguồn lực để thực hiện tốt công tác PCCC trên địa bàn quận; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ xảy ra; đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản của nhân dân, của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC, thường xuyên tổ chức kiểm tra các loại hình cơ sở trọng điểm nguy xảy ra cháy nổ cao, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Việc tổ chức Hội nghị quán triển khai Nghị quyết 19, 20 của Ban Thường vụ Quận ủy thể hiện tinh thần nghiêm túc của Quận ủy Đống Đa trong triển khai thực hiện Chỉ thị 24, 25-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Qua đó, tạo bước chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật; công tác PCCC và CNCH, góp phần xây dựng quận vững mạnh.

Trần Vũ