Quận Đống Đa tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024

Ngày 30/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Công Bằng – Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố dự Hội nghị và làm báo cáo viên.

Quận Đống Đa tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024
Đồng chí Nguyễn Công Bằng – Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố trao đổi thông tin về công tác thi đua khen thưởng.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa; đồng chí Lê Ngọc Hân, Trưởng phòng Nội vụ quận; lãnh đạo và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các hội trực thuộc quận; Chủ tịch UBND và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các phường; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Công Bằng – Trưởng Ban thi đua – Khen thưởng Thành phố triển khai những nội dung cơ bản Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, ngày 15/6/2022 của Quốc hội; Thông tư số 01/2024/TT-BNV, ngày 24/2/2024 của Bộ Nội vụ về Quy định biện pháp thi hành Luật thi đua, khen thường và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Quận Đống Đa tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024
Đại biểu nêu câu hỏi với báo cáo viên.

Đồng chí Trưởng Ban thi đua – Khen thưởng Thành phố cũng nêu các nhóm vấn đề, giải pháp, cách triển khai để công tác thi đua, khen thưởng đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể hoá vào chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, của từng cá nhân. Các đơn vị rà soát văn bản để đồng bộ, khớp nối toàn hệ thống; coi công tác thi đua khen thưởng là công việc thường xuyên hằng ngày, để việc đánh giá sát và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Công Bằng cũng cho rằng công tác khen thưởng phải đúng đối tượng, công khai, minh bạch; để làm tốt điều này nguyên tắc đầu tiên là phải bám sát quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn để thực hiện. Cùng với đó Hội đồng xét chọn phải đúng thẩm quyền…

Quận Đống Đa tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để đại biểu trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện thực tiễn công tác thi đua khen thưởng ở đơn vị với báo cáo viên. Phần trao đổi diễn ra sôi nổi, nhiều câu hỏi của đại biểu đã được đồng chí báo cáo viên giải đáp cặn kẽ, thoả đáng.

Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận, đồng thời nhằm thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản của Trung ương, Thành phố về thi đua, khen thưởng.

Trần Vũ