Quận Đống Đa: Thực hiện hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

Sáng 7/11, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Đống Đa cơ bản nắm vững đường lối chính trị; đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của thành phố Hà Nội.

Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở luôn được chăm lo xây dựng, củng cố vững mạnh; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Quận Đống Đa: Thực hiện hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh
Lãnh đạo Thành phố và quận Đống Đa trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết

Hằng năm, Quận ủy, HĐND, UBND quận đều ban hành đầy đủ Chỉ thị, Kế hoạch, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và được quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ từ quận đến cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự đổi mới mạnh mẽ. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá; thực hiện hiệu quả việc kết hợp kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Văn hóa – xã hội thường xuyên được quan tâm, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn phát huy, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

10 năm qua, công tác tuyển quân, động viên hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, giữ vững là địa phương nhiều năm liền được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh đã triển khai sâu rộng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; đã hoàn thành 100/100 chỉ tiêu bồi dưỡng đối tượng. Trong 10 năm, quận đã chỉ đạo 42 lượt phường diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (đạt 100%); đã lãnh đạo thực hiện tốt 2 cuộc diễn tập phòng thủ quận…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Thành phố, 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Đống Đa đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Bên cạnh phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cũng đề nghị quận cần khắc phục tồn tại trong thời gian tới và tập trung vào 6 nhiệm vụ và giải pháp; kết hợp làm rõ việc quán triệt, vận dụng mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, đồng thời, đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề nổi cộm được xã hội quan tâm.

Quận Đống Đa: Thực hiện hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh
Lãnh đạo quận Đống Đa trao thưởng cho các tập thể

Cụ thể, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/11/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; đồng thời, cần đánh giá nghiêm túc chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Chú trọng xây dựng hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đặc biệt, coi trọng đánh giá về chất lượng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Cùng với đó, xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy đảng các cấp đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức này tại cơ sở, nhất là trong thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, tham gia phòng, chống các hiện tượng tiêu cực, tệ quan liêu. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Nhân dịp này, Quận ủy Đống Đa đã khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trần Vũ