Quận Đống Đa thực hiện hiệu quả thủ tục hành chính “không chờ”

Sáng 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã tổ chức hội nghị lần thứ 13. Hội nghị nhằm đánh giá các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của quận Đống Đa. Theo đó, kinh tế trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm duy trì tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 8.599,3 tỷ đồng, đạt 67,8% dự toán thành phố và quận giao (12.695,83 tỷ đồng), tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng triển khai các Dự án được quan tâm thực hiện. Quận cũng duy trì ra quân đảm bảo trật tự văn mình đô thị và tập trung xử lý công trình xây dựng vi phạm, trong đó, đã xử lý công trình vi phạm tại phường Ngã Tư Sở, Nam Đồng và một số phường. Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Tích cực chuẩn bị công tác đầu tư và thực hiện các Dự án.

Quận Đống Đa thực hiện hiệu quả thủ tục hành chính
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hoá – xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thiết thực và đạt được hiệu quả tốt. Đến nay, toàn quận có 43/62 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 69,35%. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh đã được quan tâm chỉ đạo từ quận đến phường đồng bộ; đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và triển khai tiêm vắc xin Covid-19…

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Quận triển khai thực hiện tốt thủ tục hành chính “không chờ” tại bộ phận “một cửa” 21 phường. Công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được triển khai toàn diện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo. Quận đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022; thực hiện hiệu quả công tác chính sách, hậu phương quân đội; hoàn thành kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tại 6 phường an toàn, chất lượng.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2022, Quận ủy và các cấp ủy đảng đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, đã chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, kết quả 819/819 chi bộ hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ…

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các nghiệp vụ công tác đảng viên, kết nạp đảng, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên được cấp ủy thực hiện toàn diện với việc xây dựng và triển khai sớm Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Quận ủy. Ủy ban kiểm tra thực hiện kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật góp phần ngăn ngừa vi phạm, giữ gìn kỷ cương kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát huy những thành tích đã đạt được, những tháng cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống bằng các chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể. Hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của quận năm 2022; khắc phục những tồn tại 9 tháng đầu năm, đồng thời, xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo.

Trong đó, quận tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về các lĩnh vực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn quận.

Đặc biệt quận tiếp tục triển khai tinh gọn bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị – xã hội trong giám sát, phản biện xã hội…

Trần Vũ