Quận Đống Đa: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên các lĩnh vực đạt 100%

Ngày 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII tổ chức hội nghị lần thứ mười chín. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ quận năm 2024; cho ý kiến vào Tờ trình cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của quận…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trên các mặt công tác trong năm 2023, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ quận Đống Đa đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Hiện quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu đề ra (trong đó: 9/12 chỉ tiêu hoàn thành; 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách đến 8/12/2023 đã đạt 13.780.625 tỷ/14.570 tỷ, đạt 94,57%; Công tác giải ngân đến nay đạt 477,5 tỷ đạt 144,7% kế hoạch thành phố giao (330 tỷ đồng) bằng 69,2% so với kế hoạch quận giao (690 tỷ đồng). Phấn đấu đến 31/1/2024 giải ngân trên 98% kế hoạch quận giao.

Quận tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch của Thành phố. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của quận trên các lĩnh vực Thành phố đã triển khai đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân tăng cao. Quận thực hiện tốt hệ thống một cửa liên thông 3 cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Quận Đống Đa thu ngân sách đạt 13.780.625 tỷ
Quang cảnh Hội nghị

Duy trì tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng của quận hiện nay đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 98%. Công tác triển khai, áp dụng ISO 9001:2015 được duy trì, cải tiến và cập nhật liên tục vào hệ thống. Năm 2023, đã giải quyết các thủ tục về đăng ký hộ kinh doanh đối với 2.655 trường hợp.

Công tác quản lý quy hoạch, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án; công tác tài nguyên, môi trường được triển khai đồng bộ, tích cực.

Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền, rà soát, tổng hợp số liệu phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ đạo các đơn vị rà soát, thống kê số liệu, kiểm tra hiện trạng, tổ chức lập ranh giới Quy hoạch chi tiết công viên văn hóa Đống Đa, tỷ lệ 1/500. Phối hợp với các Sở rà soát các nội dung nhiệm vụ xác định ranh giới, các chỉ tiêu trong quá trình thực hiện công tác lập đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo xây dựng lại khu tập thể Trung Tự, Khương Thượng…

Quận cũng hoàn thành danh mục các nhà chung cư cũ cần thực hiện kiểm định (đợt 3) để trình Sở Xây dựng phê duyệt. Tổ chức thực hiện lập quy hoạch xây dựng 2 khu chung cư. Xây dựng đề án “Các không gian văn hóa, tuyến phố chuyên doanh, phố đi bộ trên địa bàn quận”, hiện đang khảo sát để thành lập tuyến phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết và không gian đi bộ – văn hóa xung quanh khu vực Văn Miếu; Hoàng Cầu – Hào Nam.

Công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường, chỉ đạo quyết liệt. Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Năm 2023, Ban chỉ đạo 197 quận đã kiểm tra, xử lý 11.922 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông; xử phạt 9,33 tỷ đồng.

Quận tăng cường công tác quản lý tu bổ, tôn tạo, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các di tích trên địa bàn quận. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn quận.

Cùng với đó, công tác văn hóa – xã hội được quận quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt dịch sốt xuất huyết được thực hiện quyết liệt. Quận triển khai kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; duy trì không có hộ nghèo và hộ cận nghèo…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận ủy yêu cầu các cấp, ngành của quận tiếp tục tập trung rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu chung, cụ thể của từng địa phương, đơn vị, chủ động có kế hoạch, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi; tập trung những nhiệm vụ, chỉ tiêu có khả năng không đạt để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ những khâu yếu, việc khó.

Xây dựng kế hoạch phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tập trung triển khai thực hiện các dự án, đẩy mạnh công tác giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, duy trì nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị. Thực hiện nghiêm việc quản lý trật tự xây dựng và rà soát xử lý nghiêm, dứt điểm công trình vi phạm, đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm tốt công tác quản lý đất đai, công tác môi trường.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan để xử lý, giải quyết công việc cho hiệu quả hơn.

Ngoài ra, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trần Vũ