Quận Đống Đa vinh danh các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước

Phong trào thi đua yêu nước do quận Đống Đa phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị trên toàn quận. Qua các phong trào thi đua đã có hơn 50 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố khen thưởng và trên 1.000 tập thể, cá nhân được trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của quận.

Sáng 21/3, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023. Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, ngay từ đầu năm 2023, quận đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thi đua – khen thưởng gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận. Đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên toàn quận và nhận được sự hưởng ứng tích cực.
Quận Đống Đa
Tập thể nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Nhờ sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành trên địa bàn quận và tinh thần cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thi đua của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, quận Đống Đa đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu được giao, trong đó có 7/14 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 14.995 tỷ đồng (đạt 102,9% chỉ tiêu pháp lệnh).

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận đã đi vào nề nếp, các nhiệm vụ, chỉ tiêu Thành phố giao hoàn thành theo quy định. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa đạt được những kết quả khả quan. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Chỉ số cải cách hành chính của quận có sự bứt phá mạnh mẽ, tăng 16 bậc (vươn lên vị trí thứ 1/30 quận, huyện).

Quận Đống Đa
Tập thể khối phường nhân danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Cũng theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định, các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị quận năm vừa qua bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô và mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua tiêu biểu phải kể đến như: Phong trào phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023; phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; phong trào “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; “Doanh nghiệp quận Đống Đa hội nhập và phát triển”; “Người tốt, việc tốt”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân. Kết quả, có hơn 50 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng và trên 1.000 tập thể, cá nhân được trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của quận.

Quận Đống Đa
Các tập thể nhận Bằng khen của UBND Thành phố.

Một số đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo, như phường Cát Linh với phong trào “Toàn dân chung tay tham gia xây dựng, bảo vệ, giữ gìn trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông”, với khẩu hiệu “2 xây 4 chống”, có sức lan tỏa mạnh mẽ, được sự tham gia tích cực của người dân.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích xuất sắc đạt được của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua học tập, công tác, lao động sáng tạo đóng góp vì sự phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh của quận Đống Đa năm vừa qua.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII, ông Lê Tuấn Định đề nghị, các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Quận Đống Đa
Các cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của UBND Thành phố.

Trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phải được tiến hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, “phải ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt, mọi tầng lớp nhân dân”. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp.

Quận Đống Đa
Quang cảnh hội nghị.

Nhằm ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua, tại Hội nghị nhiều tập thể, cá nhân được UBND Thành phố và quận khen thưởng. Trong đó 21 tập thể được nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” của UBND Thành phố; 2 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố; 4 tập thể, 18 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND Thành phố.

Dịp này UBND quận cũng khen thưởng 57 tập thể Lao động tiên tiến; 209 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 721 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Quận biểu dương khen thưởng 19 đơn vị khối hiệp quản thuộc quận đã có thành tích trong công tác năm 2023.

Trần Vũ