Quận Hai Bà Trưng: Nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Sáng ngày 13/10, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tọa đàm về triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin quận Hai Bà Trưng; đại diện các ban, hội, đoàn thể thuộc quận; đại biểu các phường trên địa bàn quận.

2(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, ngày 18/11/2022, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn quận đến năm 2025. Năm 2023, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, đồng thời in 10.000 tờ rơi để tuyên truyền tới cơ sở. Đối với Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ngày 04/9/2020, Quận ủy Hai Bà Trưng đã ban hành Chương trình hành động số 05/CTr/QU về “Phát triển văn hóa- xã hội, đẩy mạnh xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025”.

Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về lĩnh vực gia đình nhằm phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Ngày 28/1/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam. Bộ tiêu chí đã đúc kết ngắn gọn những giá trị tốt đẹp trong văn hóa ứng xử của các gia đình Việt Nam; từ đó xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Ngày 29/9/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 250/KH- UBND về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố đến năm 2025.

img_9118.jpg
Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, ông Lê Văn Ánh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Đồng Tâm đề cao vai trò của cha mẹ đối với việc hình thành nhân cách, văn hoá của con cái. Ông cho biết, văn hóa ứng xử trong gia đình luôn là một đề tài được quan tâm và coi trọng. Trong mỗi gia đình đó, vai trò của cha mẹ có vị trí tối quan trọng. Người cha là trụ cột, là biểu hiện của nhân cách văn hóa cao đẹp nhất để con cái học tập và noi theo. Còn người mẹ là chỗ dựa, là hạt nhân tâm lý chủ đạo, nguồn lửa sưởi ấm yêu thương trong gia đình, nguồn tình cảm vô tận cho các con. Ứng xử văn hóa trong gia đình chính là nét đẹp lâu đời, một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, bao gồm: Sự hoà thuận, chung thuỷ, tình nghĩa, lòng yêu thương và hy sinh cho con cái, con cái luôn tôn trọng và hiếu lễ với cha mẹ, anh em. Nhiều gia đình luôn biết cách tạo dựng, giữ gìn những nét văn hóa ứng xử ấy tạo nên nền nếp gia phong vững chắc.

Đóng góp ý kiến trong triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ông Lê Văn Ánh cho rằng, phải tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về việc chấp hành nghiêm các quy tắc ứng xử của Thành phố, trong đó cần phát huy hết vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị -xã hội.

img_9121.jpg
Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Chia sẻ ở một khía cạnh khác, bà Nguyễn Hương Giang, Bí thư Đoàn phường Quỳnh Mai cho rằng, gia đình vẫn luôn được coi là một trong những giá trị tinh thần vô cùng quý giá của nhân loại, cần được giữ gìn và phát huy. Ứng xử trong gia đình là hoạt động quan trọng góp phần thực hiện các chức năng của gia đình, đặc biệt là chức năng giáo dục và xã hội hóa con người. Thông qua hoạt động ứng xử, giao tiếp các thành viên gia đình, giữa gia đình và ngoài xã hội tạo nên nét văn hóa mang màu sắc của từng gia đình riêng và cũng qua đó tạo nên văn hóa cộng đồng, dân tộc.

3(1).jpg
Quang cảnh Hội nghị

Mỗi tham luận là những ý kiến, chia sẻ về nhiều khía cạnh, vấn đề khác nhau liên quan đến gia đình, văn hoá ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc… Tuy nhiên, tựu chung lại, các tham luận đều hướng tới mục tiêu chung làm thế nào để Bộ tiêu chí thực sự đi vào thực tiễn, từ đó góp phần nâng cao giá trị chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử, mối quan hệ của các thành viên gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh, đến nay nội dung xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng bước đầu đã có những chuyển biến tích cực; nhiều phong trào thi đua được duy trì và đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, tác động sâu rộng đến từng con người, gia đình, cơ quan, đơn vị; những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống trong gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư được kế thừa và phát huy… Các ý kiến tham luận, trao đổi của các đại biểu ngày hôm nay tại hội nghị sẽ là những gợi mở, cách làm để quận Hai Bà Trưng giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Quận mong muốn việc đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình sẽ củng cố, tăng cường ý thức và kiến thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức từ trong gia đình – tế bào của xã hội, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Ly Ly

Quận Hai Bà Trưng: Nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh (nguoihanoi.vn)