Quận Hai Bà Trưng quản lý toàn diện Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có quyết định giao UBND quận Hai Bà Trưng quản lý toàn bộ phạm vi ranh giới Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo hiện trạng quản lý, sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương.

UBND Thành phố quyết định chấm dứt việc giao cho Công ty thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội tổ chức giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Lý do chấm dứt là theo quy định tại Khoản 4 Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và theo chỉ đạo của Thành phố về việc cho phép dừng thực hiện, kết thúc đầu tư dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được Thành phố phê duyệt và các văn bản chỉ đạo khác.

UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận Hai Bà Trưng quản lý toàn bộ phạm vi ranh giới Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo hiện trạng quản lý, sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương.

UBND quận Hai Bà Trưng cũng được giao quản lý sử dụng 199.939m2 đất đã giải phóng mặt bằng vào mục đích làm công viên và 64.396m2 đất chưa giải phóng mặt bằng theo quy hoạch; đồng thời, khẩn trương lập điều chỉnh quy hoạch phù hợp với định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô.

Quận Hai Bà Trưng quản lý toàn diện Công viên Tuổi trẻ Thủ đô
Từng được coi là công trình “trọng điểm” của quận Hai Bà Trưng, nhưng đến nay Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đang dần xuống cấp và trở thành “điểm đen” về hàng loạt sai phạm.

UBND quận Hai Bà Trưng cũng được giao lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư Công viên Tuổi trẻ theo phân cấp quản lý và thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.

Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Công ty Thương mại và đầu tư phát triển Hà Nội (nay là Công ty TNHH MTV đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội) có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục chấm dứt dự án đầu tư. Đồng thời, liên hệ với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán các hạng mục về giải phóng mặt bằng, công trình xây dựng theo đúng quy định.

Công ty cũng có trách nhiệm kiểm kê, xác định vị trí, giá trị các hạng mục, công trình được xây dựng bằng vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp. Thực hiện rà soát các hợp đồng liên doanh, liên kết, xã hội hóa… và xử lý các vấn đề về tài chính, xây dựng, truy thu tiền thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh. Đồng thời, khắc phục, xử lý những điểm tồn tại, vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo chỉ đạo của Thành phố.

UBND quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm công khai, thông báo chấm dứt việc giao cho Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội tổ chức giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo quy định.

UBND quận thực hiện quản lý toàn diện Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Đồng thời, khẩn trương lập điều chỉnh quy hoạch, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Thực hiện quản lý, chống lấn chiếm quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có).

UBND quận Hai Bà Trưng cũng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong công viên.

Sau khi dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt, thực hiện đăng ký danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp giải quyết các tồn tại liên quan đến dự án trên.

Tuấn Dũng