Quận Hoàn Kiếm hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Thành phố giao

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song quận Hoàn Kiếm đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Quận đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Thành phố giao, hoàn thành 16/16 chỉ tiêu HĐND quận giao.

Theo báo cáo tại Hội nghị lần thứ mười một Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khoá 26, trong năm 2022 quận đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Thành phố giao, hoàn thành 16/16 chỉ tiêu HĐND quận giao. Kinh tế trên địa bàn quận có sự phục hồi, phát triển; thu ngân sách vượt 11,6% dự toán năm; chi ngân sách chuyển dịch theo hướng tích cực, tiết kiệm chi thường xuyên.
Quận Hoàn Kiếm  hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Thành phố giao
Các đại biểu tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được tăng cường. Công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị được quan tâm. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn quận được đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; an sinh xã hội được bảo đảm…

Bộ máy chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quận Hoàn Kiếm quan tâm thực hiện. Cùng với việc tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, quận đã tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ tổ dân phố giỏi quận Hoàn Kiếm năm 2022. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của toàn quận…

Phát biểu kết luận hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, năm 2023, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quản lý đô thị, bảo đảm an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Quận Hoàn Kiếm  hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Thành phố giao
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu kết luận Hội nghị

Trong đó, cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách; tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo thu ngân sách nhà nước năm 2023 vượt chỉ tiêu thành phố giao ít nhất 5%, hướng đến hoàn thành Kế hoạch thu ngân sách 5 năm 2021-2025… Quận Hoàn Kiếm cũng sẽ triển khai và duy trì hoạt động tuyến phố “Văn hóa ẩm thực Việt Nam” tại phố Tống Duy Tân – ngõ Hàng Bông; xây dựng và ban hành Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, quận sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp; kiên quyết chống bệnh quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện quyết liệt việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022.

Cán bộ Đảng viên, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quận Hoàn Kiếm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2022, tạo tiền đề cho năm 2023.

Trước mắt, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt “Mừng Đảng, mừng Xuân”, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2023 ngay từ đầu năm. Tập trung chỉ đạo triển khai tốt kế hoạch phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền Qúy Mão. Đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, phòng chống cháy nổ, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các cấp, các ngành của quận thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành, người có công với cách mạng… bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà, người người đều có Tết trong không khí vui tươi, an lành, hạnh phúc.

T.Vũ