Quận Hoàn Kiếm phải là địa phương đi đầu trong xây dựng và phát triển Thủ đô

Ngày 11/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới dự Hội nghị lần thứ 12, sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Hoàn thành 31/38 nhiệm vụ của 12 chỉ tiêu chủ yếu

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nửa đầu nhiệm kỳ mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, gương mẫu đi đầu, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu, 7 Chương trình công tác, 33 Đề án, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XXVI đi vào cuộc sống, đạt được kết quả khá toàn diện.

Quận Hoàn Kiếm phải là địa phương đi đầu trong xây dựng và phát triển Thủ đô
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ quận đã hoàn thành 31/38 nhiệm vụ của 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 12 nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, giai đoạn 2020 – 2023 ước tăng 9,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh dịch vụ – thương mại – du lịch phát triển hiệu quả, bền vững; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận hằng năm đều đạt và vượt dự toán được Thành phố giao.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được tập trung triển khai; thực hiện tốt công tác chỉnh trang, quản lý và phát triển đô thị theo Chương trình số 03 của Thành ủy và Chương trình số 04 của Quận ủy; duy trì hiệu quả không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận gắn với không gian đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội,… góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo đô thị của quận và Thành phố.

Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao được tổ chức phong phú, thường xuyên với nhiều hoạt động ý nghĩa. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hoá được đặc biệt quan tâm với 4 dự án di tích lịch sử đã hoàn thành và đang được triển khai góp phần phát huy giá trị di sản phố Cổ gắn với phát triển du lịch.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình số 08 của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, quận Hoàn Kiếm là một trong 2 quận của Thành phố thực hiện thí điểm mô hình khám, chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng chính sách, tiến tới việc quản lý sức khỏe toàn dân, 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nền nếp theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự nghiêm túc của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm trong công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo; đồng thời, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm đã thực hiện được sau nửa nhiệm kỳ mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước và Thành phố, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như quận có đặc thù là trung tâm chính trị của Thành phố, với khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, phức tạp nảy sinh.

Cùng đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các cấp ủy đảng từ quận tới cơ sở đã tăng cường nắm tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo và hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; năng lực, phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra giám sát, tuyên giáo, dân vận được triển khai nghiêm túc, bàn bản, hiệu quả.

Ghi nhận và đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, trên tinh thần tự phê bình và phê bình, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận tiếp tục nghiên cứu, phân tích, làm rõ hơn những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa 26 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết 13 của Đảng.

Quận Hoàn Kiếm phải là địa phương đi đầu trong xây dựng và phát triển Thủ đô
Toàn cảnh Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế và có những giải pháp, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể.

Với vai trò là quận trung tâm, Hoàn Kiếm phải là địa phương đi đầu trong xây dựng và phát triển Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045” và các chương trình công tác của Thành uỷ. Đồng thời, phải là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện Chương trình số 03 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”.

Quận cần tiếp tục duy trì hiệu quả không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận gắn với không gian đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội. Chủ động và thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, quản lý quy hoạch và quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, nhất là việc cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các tuyến phố, vườn hoa, công viên, nhà biệt thự, công trình có giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm làm tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội; thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội “thanh lịch, văn minh”.

Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý quận tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận. Chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

T.Vũ