Quận Hoàng Mai tổng kết thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương

Ngày 4/4, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008, của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 4/7/2008, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới”.

Theo báo cáo của Quận ủy Hoàng Mai, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, các hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực, có bước phát triển mới và có tính chuyên nghiệp hơn.

Quận Hoàng Mai tổng kết thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Các hoạt động phong trào có bước phát triển sâu rộng, thu hút ngày càng đông đảo các văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của quận.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích được quận Hoàng Mai đặc biệt quan tâm. Toàn quận hiện có 88/126 di tích nằm trong danh mục chính; trong đó, tổng số di tích đình – chùa – đền – miếu đã xếp hạng là 53 di tích (37 di tích cấp Quốc gia, 16 di tích xếp hạng cấp Thành phố).

Quận Hoàng Mai luôn quan tâm xây dựng, phát triển văn học, văn nghệ quần chúng; hướng dẫn, khuyến khích nhân dân lưu truyền và phát huy các giá trị văn học, văn nghệ truyền thống của dân tộc. Hiện nay, toàn quận có hơn 42 Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng sinh hoạt tại 14 phường.

Quận Hoàng Mai tổng kết thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương
Quang cảnh hội nghị

Trong 15 năm qua, toàn quận đã tổ chức hơn 1.500 buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô và quận; đồng thời, tổ chức thành công trên 100 Liên hoan, Hội diễn văn hóa, văn nghệ từ cơ sở đến quận, thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, quận Hoàng Mai đã chú trọng kiện toàn hệ thống khám chữa bệnh bằng Đông y và quản lý nhà nước về Đông y, Đông dược. Hiện nay, trên địa bàn quận có 28 phòng chẩn trị y học cổ truyền, từ năm 2013 đến năm 2022 đã khám và điều trị cho trên 152.000 lượt người bằng y học cổ truyền.

Hội Đông y quận đã thường xuyên khuyến khích các lương y trên địa bàn chuyển giao những bài thuốc hay, cây thuốc quý và những kinh nghiệm phòng, chữa bệnh bằng đông y, khuyến khích truyền nghề cho thế hệ sau.

Quận Hoàng Mai tổng kết thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong và Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng khen thưởng các tập thể, cá nhân

Hội Đông y quận cũng hướng dẫn 9/14 trạm y tế phường xây dựng vườn thuốc Nam đủ tiêu chuẩn với trên 40 loại cây thuốc để làm dược liệu phục vụ việc chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực trồng cây thuốc Nam tại gia đình, vừa là cây thuốc vừa là rau ăn; mỗi hội viên đều trồng từ 5 đến 10 cây thuốc…

Song bên cạnh những kết quả trên, Quận ủy Hoàng Mai cũng đánh giá, một số cấp ủy, chính quyền chưa đặt đúng vị trí, văn trò của văn hóa đối với sự phát triển của địa phương; kinh phí đầu tư cho các hoạt động văn hóa ở cơ sở còn hạn chế; công tác quản lý văn hóa có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền về vai trò của Đông y chưa được thường xuyên và hiệu quả; đội ngũ cán bộ đông y còn mỏng, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên sâu tại các cơ sở y tế…

Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại hội nghị, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ quận tới cơ sở tiếp tục xác định việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23 và Chỉ thị số 24 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Ông Nguyễn Xuân Phong yêu cầu, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị.

Quận Hoàng Mai tổng kết thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị làm tiêu chuẩn phân loại thi đua và làm cơ sở cho việc xem xét danh hiệu thi đua cuối năm về công tác Đảng và công tác chuyên môn của các tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chú trọng đầu tư các nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển văn học, nghệ thuật; phát triển ngành Đông y và Hội Đông y các cấp của quận. Đa dạng hoá các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Ðông y, các loại hình văn hóa, văn học, nghệ thuật của quận hoạt động và phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai.

Nhân dịp này, quận Hoàng Mai đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chỉ thị số 24-CT/TW.

Hoàng Phúc