Quận Nam Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Ngày 30/9, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1992-2022; tổng kết cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Nam Từ Liêm năm 2022”; giao lưu, tọa đàm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2014-2022, quận Nam Từ Liêm đã gắn với các phong trào thi đua yêu nước và học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phong trào “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Quận Nam Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt phát biểu tại Hội nghị.

Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2014-2022, quận Nam Từ Liêm có nhiều gương người tốt, việc tốt được các cấp chính quyền cơ sở khen thưởng; hơn 900 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; hơn 120 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố. Đặc biệt, năm 2014, quận Nam Từ Liêm vinh dự có 1 cá nhân được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú.

Năm 2022, quận Nam Từ Liêm phát động phong trào thi đua “Người tốt, Việc tốt” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Năm trật tự, văn minh, đô thị”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, phong trào “An toàn thực phẩm”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Quận Nam Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022
Các cá nhân điển hình tiên tiến được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Trong đó, điểm nổi bật của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 của quận Nam Từ Liêm là đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của các tầng lớp nhân dân; xây dựng mới tiêu chí, tiêu chuẩn xét tặng cụ thể đối với danh hiệu “Người tốt, việc tốt” không bao gồm thành tích cộng dồn, trùng lặp với thành tích công tác năm hoặc tổng kết chuyên đề thi đua hoặc thành tích đột xuất trong công tác và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” giảm bớt thủ tục theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, nhằm đảm bảo yêu cầu của việc khen thưởng, động viên kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Người tốt, việc tốt”.

Quận Nam Từ Liêm: Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022
Giao lưu, tọa đàm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tại Hội nghị.

Năm 2022, quận Nam Từ Liêm có 8 cá nhân điển hình tiên tiến được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 85 cá nhân.

Bên cạnh đó, cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Nam Từ Liêm năm 2022” cũng đã thu hút đông đảo các thành phần xã hội tại 15 đơn vị trên địa bàn quận tham gia dự thi với 430 bài viết, góp phần phát hiện, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong nhiều lĩnh vực hoạt động, công tác của đời sống xã hội trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 9 cá nhân của quận Nam Từ Liêm năm 2022; Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm khen thưởng 79 cá nhân, phòng, ban, cơ quan, phường; tặng Giấy khen cho các cá nhân tham gia cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành của quận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô và quận, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Người tốt, việc tốt” và ý kiến chỉ đạo của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu ở mỗi địa phương, đơn vị để phong trào “Người tốt, việc tốt” ngày càng phát triển và có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi sâu vào tất cả các mặt của đời sống xã hội, trở thành việc làm thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị.

Hai là, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của năm 2022 và 2023, góp phần hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2020 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận.

Song song với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết; chủ động phát hiện, khen thưởng và tuyên truyền kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt”. Tập trung tổ chức và triển khai tốt cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Nam Từ Liêm năm 2023”.

Phương Bùi
https://laodongthudo.vn/quan-nam-tu-liem-tong-ket-phong-trao-thi-dua-nguoi-tot-viec-tot-nam-2022-146769.html