Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

Sáng 10/1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Hải Trung; Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai…
Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp
Các đồng chí: Trần Sỹ Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Nguyễn Lan Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 5 tập thể xuất sắc dẫn đầu của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả công tác Mặt trận năm 2023, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường cho biết: Năm 2023, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện phản biện xã hội, xác định các nội dung giám sát thực hiện thống nhất trong hệ thống Mặt trận các cấp; tăng cường giám sát các nội dung kiến nghị, bức xúc của nhân dân được báo chí thông tin, phản ánh; chủ động tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với các dự án Luật, các văn bản quy phạm pháp luật với nhiều hình thức. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực triển khai các hoạt động mới, tạo mẫu đến cơ sở.

Phát huy kết quả đạt được, căn cứ định hướng của Trung ương, chương trình công tác của Thành ủy và chủ đề của Thành phố, năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố xây dựng Chương trình phối hợp và thống nhất hành động với 5 nội dung, đồng thời thống nhất chủ đề công tác năm 2024 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội”.

Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung triển khai trong năm 2024, các cấp Mặt trận cần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực đáp ứng yêu cầu, chất lượng nhiệm vụ. Kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Cùng đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, biểu dương sự tham gia, chia sẻ, ủng hộ rất tích cực, trách nhiệm và mang lại hiệu quả cao của MTTQ các cấp Thành phố cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô vào kết quả chung của Thành phố trong năm 2023.

Nhấn mạnh, năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2026 và là năm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Mặt trận các cấp Thành phố tập trung chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Đại hội để vừa bám sát yêu cầu của Trung ương vừa phù hợp thực tế tại Hà Nội.

Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Thành ủy cho 10 tập thể tiêu biểu.

“Đại hội MTTQ các cấp phải thực sự mang ý nghĩa như một ngày hội của người dân ở mọi địa bàn dân cư, ngày để nhân dân hiến kế, để Mặt trận các cấp tham gia tuyên truyền, giải quyết được những vấn đề thiết thực của người dân, từ đó làm sao huy động được mọi nguồn lực trong nhân dân để tham gia góp phần phát triển Thủ đô” – Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng chí cũng đề nghị Mặt trận các cấp Thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để thích ứng với yêu cầu trong tình hình mới; chỉ đạo Đại hội điểm cấp xã, cấp huyện đảm bảo chất lượng và tiến độ; tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, để ngày càng nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội.

Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn trao Bằng khen của Thành ủy cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận trên địa bàn Thành phố thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương nêu rõ, năm 2024, là năm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; vì vậy, đòi hỏi MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tiếp tục nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp, huy động mọi nguồn lực, sức sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị, Mặt trận các cấp cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, giúp động viên, khích lệ, tập hợp, đoàn kết nhân dân, tạo khí thế, sinh lực mới cho công tác Mặt trận trong giai đoạn tiếp theo.

Trước mắt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tập trung chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực để chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui Xuân, đón Tết.

Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, để kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và trong tổ chức, tham gia các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam Thành phố phát động năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023. Bộ trưởng Bộ Công an và UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng Bằng khen cho 12 tập thể; tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 5 tập thể xuất sắc dẫn đầu của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

B.D