Quận Tây Hồ: 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức

Năm 2023, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Quận hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 (trong đó, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch).

Ngày 14/12, quận Tây Hồ tổ chức hội nghị lần thứ mười tám Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dự hội nghị.
Quận Tây Hồ: 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quận Tây Hồ đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Quận hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 (trong đó, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của quận tăng 9,8% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách ước đạt 112% kế hoạch năm, chi ngân sách ước đạt 93% kế hoạch năm, trong đó chi đầu tư xây dựng đạt 92% kế hoạch và bằng 415% kế hoạch Thành phố giao.

Bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, quận tập trung xử lý những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng theo các kết luận thanh tra đạt tỉ lệ 88,7%. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án được tập trung quyết liệt đạt hiệu quả cao.

Năm 2023, quận tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn trên địa bàn. Chất lượng giáo dục và đào tạo quận tiếp tục giữ vững và nâng cao, 13/13 chỉ tiêu thi đua của ngành giáo dục được xếp loại xuất sắc. An sinh xã hội được đảm bảo, kỷ cương, kỷ luật hành chính được duy trì tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững.

Quận Tây Hồ: 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức
Các đại biểu thảo luận phân tích những kết quả quận Tây Hồ đã đạt được, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2023 việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng vẫn còn có những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở tình hình thực tiễn quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị và đặc biệt là những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đã được chỉ ra, tại hội nghị các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các báo cáo của các cơ quan chuyên môn trình tại hội nghị.

Đồng thời, các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị và giao Ban Thường vụ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn bản trước khi ban hành và triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đồng tình với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 do cơ quan tham mưu đề xuất, trong đó cần tập trung quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, rà soát những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị để kịp thời tháo gỡ.

Quận Tây Hồ: 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Quận đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu để đầu tư cho phát triển, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn quận; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Duy trì tốt công tác tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của Luật, không để các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh điểm “nóng” trên địa bàn.

Đối với dự thảo Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc, các phòng, ban, ngành của quận nghiêm túc thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024; chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận năm 2024.

“Năm 2024 với khối lượng công việc rất lớn, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, tạo khí thế phấn khởi, hăng say thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2024″, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả quận Tây Hồ đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2023.

Quận Tây Hồ: 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, tác động không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng quyết liệt, khoa học, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội từ quận đến cơ sở cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện 21 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2024.

Đồng thời quận tiếp tục tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tỉ lệ giải ngân đầu tư công đạt mức cao nhất; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất và xây dựng các đề án, kế hoạch, dự án đầu tư về lĩnh vực văn hóa, du lịch trên địa bàn để khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế của quận; phát huy các nguồn lực sẵn có để phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

Quận Tây Hồ cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm phân cấp, phân quyền, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, trước hết là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ “7 dám”: Dám nghĩ, dám nói,dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, đủ đức, đủ tài, có uy tín cao, cấp trên phải làm gương cho cấp dưới; xây dựng tập thể đoàn kết, có khát vọng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

N.Hoa