Quận Tây Hồ: 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức

Năm 2022, quận Tây Hồ đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, trong đó 7/21 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của quận đạt 100,4% kế hoạch năm, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 110,8% kế hoạch năm và tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Quận Tây Hồ: 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức
Nhộn nhịp chợ hoa Xuân trên đường Lạc Long Quân dịp cuối năm

Thu ngân sách ước đạt 168% kế hoạch, chi ngân sách đạt 96% kế hoạch năm. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt, duy trì vị trí thứ 5/30 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố về chỉ số cải cách hành chính, đứng thứ 3/30 quận, huyện, thị xã Thành phố về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quận Tây Hồ.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững; quận tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa thể thao; chất lượng giáo dục và đào tạo quận được tiếp tục giữ vững và nâng cao.

Cùng đó, công tác dân vận có nhiều đổi mới đi vào chiều sâu. Toàn quận có 197 mô hình, 161 điển hình “Dân vận khéo” và tổ chức 17 Hội nghị đối thoại, 108/108 tổ dân phố đã xây dựng Bộ quy ước Tổ dân phố và tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, quận vẫn còn một số tồn tại: Việc thực hiện kỷ cương hành chính có chuyển biến nhưng còn chậm; Tiến độ xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, đê điều theo các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát còn chậm; Công tác thực hiện dự án mở rộng đường Xuân Diệu và dự án cải tạo môi trường mương Thụy Khuê chưa hoàn thành và bảo đảm tiến độ…

Năm 2023, tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, quận Tây Hồ phấn đấu giữ vững ổn định và bảo đảm cân đối thu chi. Đồng thời, quận tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử từ quận đến các phường; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị và giải phóng mặt bằng; xây dựng và phát triển đô thị sạch đẹp, văn minh gắn với việc thực hiện phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật gắn với phát triển dịch vụ du lịch, công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận…

Quận Tây Hồ đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, tố độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý đạt trên 14%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng trên 2 tỷ đồng; tỉ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa – sức khỏe” đạt 94%, tỉ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa – sức khỏe” đạt 87%; tỉ lệ công trình được kiểm soát, lập hồ sơ quản lý đạt 100%…

N.Hoa

Quận Tây Hồ: 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức (laodongthudo.vn)