Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”

 Năm 2023, toàn quận Tây Hồ có 224 mô hình, 184 điển hình được đăng ký triển khai thực hiện; nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được các cấp khen thưởng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, phát huy tác dụng lan tỏa, tạo giá trị sống tích cực.

Ngày 19/1, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, điển hình “dân vận khéo” năm 2023; Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng – Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phát động ký giao ước thi đua năm 2024.

Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”
Đại diện lãnh đạo 8 phường ký kết giao ước thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.

Quận ủy Tây Hồ phát động tới các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hưởng ứng việc đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện việc mới, việc khó của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên 4 lĩnh vực: kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị.

Mỗi đơn vị Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy đăng ký thực hiện 1 – 2 mô hình, 1 điển hình “Dân vận khéo”; Mỗi Đảng ủy phường đăng ký từ 2 – 3 mô hình và 3 điển hình “Dân vận khéo”; 100% các chi bộ trực thuộc cấp cơ sở đăng ký thực hiện 1 mô hình, 1 điển hình “Dân vận khéo”.

Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”
Đại diện các tổ chức cơ sở Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, Đảng ủy 8 phường, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua của hệ thống dân vận quận với 5 nội dung cụ thể để tiếp tục “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”; “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn; 100% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Trong năm 2023, toàn quận Tây Hồ có 224 mô hình, 184 điển hình được đăng ký triển khai thực hiện; nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được các cấp khen thưởng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, phát huy tác dụng lan tỏa, tạo giá trị sống tích cực.

Các mô hình, điển hình “dân vận khéo” đã góp phần tích cực giúp quận tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 6/21 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo Quận ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân quận đánh giá, công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 nói riêng đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu về phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã thể hiện rõ vai trò và phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng; nhiều đơn vị có phương pháp, quy trình triển khai thực hiện với cách làm hay, sáng tạo.

Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Bằng khen cấp Thành phố cho đại diện mô hình Dân vận khéo của Ban Chỉ huy quân sự quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội từ quận đến phường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Các cấp ủy, chính quyền phải luôn coi trọng và xác định việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là nhiệm vụ thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt xem đây là một trong những giải pháp căn bản để thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng “Phường văn hóa”, “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Quận Tây Hồ: Biểu dương 21 mô hình, 16 điển hình “Dân vận khéo”
Đồng chí Trần Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

Với những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích của hệ thống dân vận từ quận tới cơ sở, đặc biệt là các mô hình, điển hình được khen thưởng tại hội nghị.

Nhằm ghi nhận kết quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tại hội nghị, Quận ủy Tây Hồ đã tặng Giấy khen cho 21 mô hình, 16 điển hình đã có thành tích trong công tác dân vận khéo.

N.Hoa