Quận Tây Hồ chủ động đối thoại, giải quyết vướng mắc từ cơ sở

Ngày 10/11, Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy – chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong những năm qua, Quận ủy Tây Hồ đã luôn coi trọng việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn.
Quận Tây Hồ chủ động đối thoại, giải quyết vướng mắc từ cơ sở
Quang cảnh hội nghị.

8/8 phường trên địa bàn đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân; phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh từ cơ sở nhằm kịp thời giải quyết, tránh tạo điểm nóng, góp phần cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” qua đó củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo khái quát về tình hình kinh tế xã hội năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 293 ngày 16/12/2022 của Quận ủy về “Kết luận Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận năm 2022”.

Quận Tây Hồ chủ động đối thoại, giải quyết vướng mắc từ cơ sở
Đại biểu phường Quảng An đóng góp ý kiến về công tác cải tạo môi trường, hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí với các nội dung nêu trong các báo cáo. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, tại hội nghị các đại biểu đã có 29 ý kiến (trong đó 22 ý kiến gửi trước và 7 ý kiến trực tiếp thảo luận tại hội nghị). Các ý kiến tập trung thảo luận vào những nhóm vấn đề: Kinh tế – xã hội; y tế; an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; công tác xây dựng Đảng, thực hiện chính quyền số, kinh tế số, xã hội số…

Đồng thời các đại biểu tham gia góp ý, đề xuất, tham mưu các giải pháp để phát triển kinh tế – xã hội, phát huy tiềm năng, lợi thế của quận, đặc biệt là khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Hồ Tây và vùng phụ cận; đưa ra các định hướng, giải pháp để phát triển ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận góp phần xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Quận Tây Hồ chủ động đối thoại, giải quyết vướng mắc từ cơ sở
Đại diện khách sạn Sheraton Hà Nội kiến nghị đẩy nhanh dự án cải tạo đường Âu Cơ.

Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý chân thành, thắng thắn, xây dựng và trách nhiệm cao của đại diện các tổ chức chính trị – xã hội, đại diện nhân dân đối với quận. Các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu cơ bản đã được lãnh đạo Quận và các cơ quan chức năng trực tiếp giải đáp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị sau buổi đối thoại, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, Thành phố, quận sẽ tổng hợp, báo cáo gửi cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Quận Tây Hồ chủ động đối thoại, giải quyết vướng mắc từ cơ sở
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với những nội dung, ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị sẽ có kết luận nêu rõ những nội dung yêu cầu đối với Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện, hàng quý sẽ xem xét, đôn đốc các nội dung này.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận tiếp tục đồng hành, tham gia góp ý, đề xuất, tham mưu, hiến kế với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp quận và cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trách nhiệm với quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

N.Hoa