Quận Tây Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

Ngày 23/5, tại Khu di tích lịch sử Đá Chông (huyện Ba Vì), Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ báo công dâng Bác; sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là tấm gương cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, lòng yêu nước, thương dân tha thiết, tinh thần cách mạng vô sản, trong sáng.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là kết tinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài của Đảng ta.

Quận Tây Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác
Đoàn đại biểu quận Tây Hồ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đá Chông.

Điểm lại kết quả học tập làm theo Bác mà quận Tây Hồ đã đạt được trong năm 2023-2024, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho biết, một trong những trọng tâm trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Đảng bộ quận Tây Hồ là phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và dám nghĩ, dám làm, gánh vác, đảm nhận việc mới, việc khó.

Qua 2 năm triển khai, toàn quận đã có 7.126/7.560 (94%) đảng viên đăng ký đảm nhận chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao; một số việc khó, tồn tại nhiều năm được quận chỉ đạo khắc phục có hiệu quả như: Xử lý dứt điểm vi phạm tại Quán Sen Đầm Trị, hoàn thành việc di dời các phương tiện thủy nội địa đang neo đậu tại khu vực đầm Bảy ra khỏi hồ Tây…

Quận Tây Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng phát biểu tại Hội nghị.

56/56 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn quận đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác. 100% tập thể và cá nhân tham gia đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, chức năng, nhiệm vụ.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được xây dựng từ các đơn vị tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan đơn vị, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như: Mô hình “Ngõ văn minh đô thị” và “Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu” của Mặt trận Tổ quốc quận; mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận; mô hình “Ngày Không giấy hẹn” của UBND các phường; mô hình “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” của các chi bộ khối giáo dục… Những kết quả này là động lực quan trọng để quận Tây Hồ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI đã đề ra.

Quận Tây Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Lê Hoàng đề nghị toàn Đảng bộ quận tiếp tục coi việc học tập, làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy các cấp; tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2024 gắn với thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; tiếp tục đăng ký và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị mới, khó, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quận Tây Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác
Đoàn đại biểu quận Tây Hồ chụp hình lưu niệm tại khu di tích lịch sử Đá Chông (huyện Ba Vì).

Cùng với việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa những nhân tố mới về học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng bộ… cần tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị năm 2024; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm những việc làm sai trái và thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng cũng đề nghị toàn Đảng bộ tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận trong thời gian tới.

N.Hoa