Quận Tây Hồ: Hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Thực hiện chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố, năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền tích cực giải quyết, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong nhân dân.

Cụ thể, UBND quận, UBND các phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch liên tịch với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác phối hợp thực hiện và chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội các nhiệm vụ an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
Quận Tây Hồ: Hiệu quả công tác dân vận chính quyền
Chi hội phụ nữ số 5, phường Xuân La tham gia giữ gìn đoạn đường sạch, đẹp (Ảnh: Nguyệt Ánh).

Công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố được triển khai sâu rộng. UBND các phường đã phối hợp với khối dân vận Đảng ủy phường triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Trong năm 2022, 100% các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả 199 mô hình, 163 điển hình “Dân vận khéo”, trong đó cấp Thành phố: 2 mô hình, 2 điển hình; cấp quận: 52 mô hình, 41 điển hình; cấp cơ sở: 145 mô hình, 120 điển hình trên 4 lĩnh vực: kinh tế; văn hóa – xã hội; an ninh quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị.

Nội dung các mô hình, điển hình đều được các đơn vị cơ sở lựa chọn, đăng ký tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, mang tính thời sự, liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Đến nay, cơ bản các mô hình, điển hình đều được tổ chức thực hiện theo đúng các tiêu chí đã xây dựng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng, thiết thực với đời sống nhân nhân, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” của địa phương, Bí thư Chi bộ 4 (phường Thụy Khuê) Lê Văn Vui cho hay, dự án cải tạo môi trường mương thoát nước Thụy Khuê triển khai đã nhiều năm nhưng gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công phần còn lại của dự án.

Trước thực tế này, Tổ dân vận số 4 đã thường xuyên xuống địa bàn, gặp gỡ trao đổi với các hộ dân có liên quan đến dự án để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân. Qua trao đổi, lắng nghe ý kiến trên tinh thần gần gũi, tôn trọng, chia sẻ đã khơi dậy ý thức trách nhiệm của các hộ dân với cộng đồng. Từ việc chưa đồng thuận, đến nay, người dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng tiếp tục thực hiện dự án.

Cùng với đó, trong năm 2022, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực, đã triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, chú trọng đến các nội dung liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền đảm bảo đủ năng lực, hiệu quả.

Cải cách hành chính ngày càng “gần dân”, sát dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn với việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Công tác đối thoại trực tiếp, giải quyết khiếu nại tố cáo và bức xúc kiến nghị của nhân dân nhất là các vụ việc sau kiểm tra, thanh tra được thực hiện đúng quy trình, có nhiều chuyển biến tốt tạo sự đồng thuận cao và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước…

Chính quyền các cấp đã bám sát tình hình thực tế, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”; “Một cửa liên thông” và quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

N.Hoa