Quận Tây Hồ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư

Chiều 14/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 trên địa bàn quận; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/T.Ư, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (khoá X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Trần Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ cho biết: Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…
cuocthichinhluan
Toàn cảnh Lễ phát động.

Thông qua cuộc thi, sẽ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng; hình thành nguồn tài liệu phong phú, chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ công tác tuyên truyền của địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Để cuộc thi đạt kết quả cao, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn quận bám sát kế hoạch, thể lệ cuộc thi để tổ chức triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

cuocthichinhluan
Đồng chí Trần Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ triển khai kế hoạch, thể lệ Cuộc thi.

Các nhà trường, học viện, đơn vị quân đội trên địa bàn phối hợp triển khai, huy động lực lượng trong toàn quân tích cực tham gia Cuộc thi do quận phát động, góp phần vào thành công chung trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi, đối tượng dự thi là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân và cả người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quận Tây Hồ.

cuocthichinhluan
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động Cuộc thi.

Các tác phẩm dự thi sẽ tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính gồm: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quận Tây Hồ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư
Đồng chí Nguyễn Huy Cường – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 trên địa bàn quận sẽ nhận tác phẩm dự thi (gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ) từ sau Lễ phát động đến hết ngày 10/5/2024.

Về thể loại tham gia, năm nay, Ban Tổ chức chia rõ thành 5 thể loại: Tạp chí, Báo, Truyền hình, Phát thanh và Video clip; số lượng cơ cấu giải thưởng cũng tăng lên với tổng số 30 giải thưởng cho toàn bộ Cuộc thi.

Ngoài trao giải cho các cá nhân, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ sẽ khen thưởng 5 – 7 tập thể có nhiều đóng góp và có thành tích tốt trong triển khai Cuộc thi.

Chithi38
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Cùng ngày, Thường trực Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (khoá X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, 8 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” đã được biểu dương, khen thưởng.

N.Hoa