Quận Tây Hồ thông qua 4 Nghị quyết quan trọng về đầu tư công, công tác cán bộ

Chiều 2/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết: Kỳ họp chuyên đề – Kỳ họp thứ 12 HĐND quận Tây Hồ khóa VI với những nội dung rất quan trọng để chính quyền quận chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện công tác đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục của quận, góp phần từng bước hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI đã đề ra.

Quận Tây Hồ thông qua 4 Nghị quyết quan trọng về đầu tư công, công tác cán bộ
Toàn cảnh kỳ họp.

Cụ thể, tại kỳ họp, HĐND quận sẽ xem xét để phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo những vấn đề dân sinh trên địa bàn quận; làm căn cứ để xem xét, phê duyệt cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2023 của quận; xem xét, phê duyệt chủ trương hỗ trợ, đầu tư cải tạo, sửa chữa Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự quận bằng nguồn vốn ngân sách quận Tây Hồ; miễn nhiệm ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các đồng chí trưởng phòng chuyên môn đã chuyển công tác.

Tại Kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết: Thực hiện nghị quyết của HĐND quận, từ đầu năm đến nay, UBND Quận đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Quận Tây Hồ thông qua 4 Nghị quyết quan trọng về đầu tư công, công tác cán bộ
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại kỳ họp.

10 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 14%; doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch tăng 55,8% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 11.078,9 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 14% trong tổng doanh thu của loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh; số doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao; tổng thu ngân sách quận đạt 1.996 tỷ đồng, bằng 90,27% dự toán năm.

Chất lượng giáo dục đại trà duy trì tốt, chất lượng giáo dục mũi nhọn có chiều hướng tăng, 13/13 chỉ tiêu đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt; tiếp tục duy trì chỉ số cải cách hành chính của quận và chỉ số hài lòng của người dân ở vị trí tốp đầu của Thành phố.

Một số việc mới, việc khó theo chỉ đạo của Thành phố đều được quận tập trung quyết liệt, triển khai thực hiện có hiệu quả. Quận đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND quận đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá toàn diện về các nội dung trình tại kỳ họp và đã thống nhất thông qua 4 Nghị quyết liên quan đến kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023 và cả giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết liên quan tới công tác cán bộ; làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI đã đề ra.

Quận Tây Hồ thông qua 4 Nghị quyết quan trọng về đầu tư công, công tác cán bộ
Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ đánh giá, từ đầu năm 2023 đến nay, cả hệ thống chính trị của quận đã nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn quận ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm với một tinh thần chủ động, quyết liệt, đạt nhiều kết quả rõ nét, toàn diện và theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ đề nghị trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị của quận rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra, đối với nội dung, chỉ tiêu chưa hoàn thành đề nghị đưa ra giải pháp để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Ngay sau kỳ họp, các cơ quan, đơn vị và các vị đại biểu HĐND quận tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết HĐND quận đã thông qua để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết mà HĐND quận vừa ban hành.

UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023 để đảm bảo kế hoạch, nhất là các dự án đáp ứng nhu cầu dân sinh theo nguyện vọng của cử tri như: Dự án Cải tạo môi trường hồ Tứ Liên, xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ đầm Trị, các dự án cải tạo, mở rộng các tuyến đường, ngõ theo quy hoạch; đặc biệt tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm như Dự án Cải tạo mương thoát nước Thụy Khuê; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu…

N.Hoa