Quận Tây Hồ: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả

Năm 2022, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng quận Tây Hồ triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Chiều ngày 9/3, quận Tây Hồ tổ chức hội nghị biểu dương phong trào thi đua năm 2022 và phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2023).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự hội nghị.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Năm 2022, quận Tây Hồ tổ chức, triển khai các phong trào thi đua trong điều kiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, Đảng bộ, chính quyền quận Tây Hồ đã chỉ đạo sát sao với tinh thần nghiêm túc triển khai chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch, phục hồi sản xuất kinh doanh, qua đó đã đạt được những kết quả nổi bật.

Quận Tây Hồ: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của UBND Thành phố tặng cán bộ và nhân dân quận Tây Hồ.

Quận đã hoàn thành 21/21 chỉ tiêu Thành phố giao; công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới. Thu ngân sách đạt 168% kế hoạch năm, trong đó thu ngoài quốc doanh đạt 112% kế hoạch, thu tiền sử dụng đất đạt 284% kế hoạch.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bộ máy quản lý nhà nước hoạt động có hiệu quả. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 được Ủy ban nhân dân thành phố chấm điểm và xếp đứng thứ 5/30, quận, huyện, đứng ở nhóm đầu của Thành phố.

Qua các phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện, ghi nhận nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu như các phong trào: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” với 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các phong trào thi đua thiết thực, hướng về cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận, biểu dương tinh thần thi đua của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận.

Quận Tây Hồ: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Cùng đó là sự nỗ lực và tích cực vào cuộc của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị quận đã khắc phục khó khăn, tạo chuyển biến và đổi mới trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Thủ đô nói chung và quận Tây Hồ nói riêng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, năm 2023 là năm đòi hỏi sự tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, là năm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), với tinh thần “Thi đua là yêu nước” do đó, quận cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác thi đua, khen thưởng.

Quận Tây Hồ cần đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở. Duy trì và phát triển phong trào thi đua yêu nước ngày càng sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó, xác định rõ chủ đề, nội dung và tiêu chí đánh giá.

Chú trọng khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng và học tập các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua, khen thưởng phải thực sự trở thành một động lực, vì mục tiêu xây dựng quận Tây Hồ ngày càng phát triển, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Quận Tây Hồ: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả
Lãnh đạo quận Tây Hồ trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến phát động phong trào thi đua năm 2023 với 6 nhóm nội dung cụ thể, trong đó, tập trung vào việc thi đua xây dựng và phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; Thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội như hoàn thành và vượt kế hoạch đối với chỉ tiêu thu ngân sách; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vững mạnh; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc thí điểm chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97; Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cải cách hành chính mạnh mẽ và triệt để.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 các cấp đã được biểu dương, khen thưởng. Cụ thể: Phòng Nội vụ quận được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhân dân và cán bộ quận Tây Hồ được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố; nhân dân và cán bộ phường Xuân La, Hội Cựu chiến binh quận được tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022” của UBND thành phố Hà Nội.

4 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố; 10 tập thể được tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cấp Thành phố; 10 cá nhân được tặng Bằng khen cấp Thành phố; 15 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cấp quận.

N.Hoa
https://laodongthudo.vn/quan-tay-ho-to-chuc-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-thiet-thuc-hieu-qua-153301.html