Quận Thanh Xuân: 83,4% doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân cho biết, đến nay, đã có 161/193 (đạt 83,4% chỉ tiêu năm) doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại giữa Công đoàn – người sử dụng lao động – công nhân lao động.

Theo báo cáo kết quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của LĐLĐ quận Thanh Xuân, bám sát chủ đề công tác năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”; và chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Thanh Xuân đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn quận tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đạt kết quả tốt.

Tính đến 29/5/2023, LĐLĐ quận Thanh Xuân có 256 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 16.061 đoàn viên. Từ cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân quận và LĐLĐ quận đã ban hành văn bản hướng dẫn liên tịch, hướng dẫn các cấp chính quyền và tổ chức Công đoàn phối hợp chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Hội nghị người lao động năm 2023.

Kết quả, đã có 67/67 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC (đạt 100%) và 139/174 doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 79,88%). Thông qua đó đã phát huy được quyền làm chủ của CBCCVC, người lao động trong việc tham gia kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Quận Thanh Xuân: 83,4% doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động
Lễ ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn chi nhánh Công ty cổ phần Siba Food Việt Nam thuộc LĐLĐ quận Thanh Xuân.

Đồng thời, phát huy vai trò đại diện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho CNVCLĐ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, động viên CNVCLĐ đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đáng quan tâm, đã có 161/193 (đạt 83,4% chỉ tiêu năm) doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại giữa Công đoàn – người sử dụng lao động – công nhân lao động để nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn thông qua việc chỉ đạo thực hiện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, bằng nhiều biện pháp, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”.

Đến nay, đã có 60/74 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể (đạt 81,08% chỉ tiêu năm). Các bản Thỏa ước lao động tập thể tập trung nâng cao quyền lợi người lao động so với pháp luật quy định như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng; thực hiện chính sách lao động nữ; đảm bảo bữa ăn ca của người lao động.

LĐLĐ quận Thanh Xuân cũng tổ chức phát động hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về tăng cường sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

Đồng thời, phối hợp với liên ngành kiểm tra việc chấp hành thực hiện các qui định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ tại 8 doanh nghiệp. Qua kiểm tra, đã hướng dẫn và chỉ ra những thiếu sót để doanh nghiệp kịp thời khắc phục…

Trong thời gian tới, LĐLĐ quận Thanh Xuân xác định sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; thực hiện Quy chế dân chủ tại sơ sở; phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ…; giải quyết kịp thời các vụ ngừng việc tập thể và các cuộc tranh chấp lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/quan-thanh-xuan-834-doanh-nghiep-to-chuc-doi-thoai-voi-nguoi-lao-dong-156850.html