Quận Thanh Xuân chú trọng đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân đã phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Thanh Xuân; xem xét, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024…

Ngày 8/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Thanh Xuân đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân dự kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, trong quý I/2024, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) quận đã xây dựng kế hoạch công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết hiệu quả các vấn đề trọng tâm, nhất là công tác thu ngân sách, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Theo đó, 24/24 chỉ tiêu đều được tập trung thực hiện; công tác xây dựng Đảng tiếp tục duy trì nền nếp; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quận được duy trì, đổi mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, quận cũng tích cực thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đối với 4 phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Hạ Đình và Kim Giang.

Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND quận Thanh Xuân xem xét, quyết nghị các dự thảo Nghị quyết để quyết định những giải pháp quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Vì thế, Bí thư Quận ủy Bùi Huyền Mai đề nghị đại biểu HĐND quận tập trung trí tuệ xem xét, quyết định các nội dung theo đúng thẩm quyền.

Quận Thanh Xuân chú trọng đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công
Toàn cảnh kỳ họp.

Trong đó, xem xét giải pháp tập trung khắc phục một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2023, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết việc khó, việc vướng và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 60% dự toán cả năm 2024.

Cùng đó, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024; tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các dự án: Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân; dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây; dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ đường Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng.

Đồng thời, triển khai Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030’’; thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 theo tiến độ…

Tại kỳ họp, HĐND quận Thanh Xuân đã phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Thanh Xuân; xem xét, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận Thanh Xuân giai đoạn 2023-2025; phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án mới (gồm2 dự án nhóm B, 2 dự án nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 250 tỷ đồng…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến nêu rõ ngay sau kỳ họp, HĐND quận đề nghị UBND quận, phường và các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND quận đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân nhấn mạnh, về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND quận cần tập trung rà soát, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định; tiếp tục đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chú trọng quản lý sau đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đẩy mạnh giải ngân, hoàn thành công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả…

 

Phương Thảo