Quận Thanh Xuân: Cử tri 4 phường đồng thuận cao việc sắp xếp đơn vị hành chính

 Với sự chỉ đạo sát sao của quận Thanh Xuân, 4 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, với tỷ lệ cử tri đồng thuận cao.

Theo Đề án, quận Thanh Xuân có 4 phường thuộc diện sắp xếp gồm: Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Hạ Đình và Kim Giang; với phương án sáp nhập toàn bộ dân số và diện tích tự nhiên của phường Thanh Xuân Nam vào phường Thanh Xuân Bắc, lấy tên phường mới là Thanh Xuân Bắc; nhập toàn bộ dân số và diện tích tự nhiên của phường Kim Giang vào phường Hạ Đình, lấy tên phường mới là Hạ Đình.
Quận Thanh Xuân: Cử tri 4 phường đồng thuận cao việc sắp xếp đơn vị hành chính
Tổ lấy ý kiến cử tri phường Thanh Xuân Nam triển khai lấy ý kiến cử tri.

Để triển khai việc lấy ý kiến cử tri, 4/4 phường đã thành lập 52 tổ lấy ý kiến cử tri tại 52 tổ dân phố, phân công cán bộ, công chức bám sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các thành viên.

Kết quả, về việc nhập phường Kim Giang và Hạ Đình, phường Kim Giang có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu; 98,11% cử tri đồng ý phương án sắp xếp đơn vị hành chính; 97,5% cử tri đồng ý với tên gọi đơn vị hành chính mới.

Phường Hạ Đình cũng có 100% số cử tri tham gia bỏ phiếu; 99,02% số cử tri đồng ý với chủ trương sắp xếp; 98,71% cử tri đồng ý với tên gọi đơn vị hành chính mới.

Về việc nhập phường Thanh Xuân Nam vào phường Thanh Xuân Bắc, 99,55% cử tri trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam tham gia bỏ phiếu với số cử tri đồng ý phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới đạt 95,0%; số cử tri đồng ý với tên gọi đơn vị hành chính mới là 94,79%.

Phường Thanh Xuân Bắc có 99,96% cử tri tham gia bỏ phiếu; số cử tri đồng ý phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới đạt 99,58%; số cử tri đồng ý với tên gọi đơn vị hành chính mới là 99,59%.

H.L