Quận Thanh Xuân hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Quận ủy Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 188-KH/QU về tuyên truyền và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần khơi dậy tình yêu và khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long – Hà Nội; tuyên truyền những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng, phát triển và sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực như: Văn hóa, kinh tế, xã hội, y tế, khoa học kỹ thuật…

Để Cuộc thi trên địa bàn quận đạt kết quả, Quận ủy Thanh Xuân yêu cầu Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền và hưởng ứng, tham gia Cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn quận; đăng tải thể lệ Cuộc thi trên Cổng thổng tin điện tử quận; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi thông qua hệ thống tuyên giáo và các nền tảng mạng xã hội.

Quận Thanh Xuân hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Một góc Thủ đô nhìn từ trên cao. Ảnh: Phương Ngân

Cùng với đó, Quận ủy giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực, phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu công tác hưởng ứng và tham gia Cuộc thi. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Thành đoàn Hà Nội để nắm bắt tình hình triển khai, tham gia Cuộc thi. Phấn đấu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận có ít nhất 200 lượt dự thi Vòng sơ khảo/1 tuần.

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chủ động tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi để người dân tích cực tham gia.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quận xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi trong hệ thống và vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Các cấp ủy Đảng trực thuộc tuyên truyền và triển khai hưởng ứng Cuộc thi tới cấp chi bộ; vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi vòng sơ khảo đạt kết quả tốt. Phấn đấu mỗi phường có ít nhất 200 lượt dự thi Vòng sơ khảo/1 tuần; các chi, đảng bộ còn lại đảm bảo ít nhất 5 lượt dự thi vòng sơ khảo/1 tuần…

H.L