Quận Thanh Xuân khen thưởng 27 tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc…

Quận ủy Thanh Xuân vừa tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm 2023 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy từ quận tới cơ sở được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt và hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân nêu rõ, các cấp ủy Đảng từ quận tới cơ sở đã có nhiều cách thức học tập, tuyên truyền hay, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các đối tượng tuyên truyền.

Quận Thanh Xuân khen thưởng 27 tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Hình thức và phương pháp tuyên tuyền được đổi mới theo hướng dễ cảm nhận, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ nhớ như các hội nghị, tọa đàm, các cuộc thi, nhất là hình thức sân khấu hóa được Quận ủy tổ chức năm 2023, năm 2024 là hình thức văn hóa văn nghệ, xem phim tư liệu, ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2024, các cấp ủy từ quận tới cơ sở đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, chương trình của Thành ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và các cơ quan, đơn vị.

Trong đó, chú trọng thực hiện tốt chuyên đề năm 2024 của quận Thanh Xuân: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh”.

“Mỗi cán bộ tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục các biểu hiện suy thoái, tiêu cực.

Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức”, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Quận Thanh Xuân khen thưởng 27 tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác
Quận Thanh Xuân khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh cho biết, năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ quận tới cơ sở đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 39-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cấp, từng ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; giao rõ trách nhiệm cho tuyên giáo cấp ủy và tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW.

Cùng với việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, Quận ủy đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Thành ủy, nhằm thống nhất nhận thức, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; liên hệ thực tế ở cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch làm theo.

Quận ủy cũng chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết…

Nhân dịp này, Quận ủy Thanh Xuân đã biểu dương, khen thưởng 27 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm 2023.

Phương Thảo