Quận Thanh Xuân: Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Trong 10 năm qua, các đơn vị trên địa bàn quận Thanh Xuân và Ủy ban nhân dân (UBND) 11 phường đã tổ chức 2.156 hội nghị tuyền truyền, phổ biến pháp luật cho 439.000 lượt người; biên soạn và phát hành 435.000 tờ gấp tuyên truyền các luật mới.

UBND quận Thanh Xuân vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, công tác PBGDPL luôn được Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai đồng bộ đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận được thành lập và không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp PBGDPL giữa các ngành, đoàn thể trên địa bàn, phát huy được vai trò tham mưu cho UBND quận trong thực hiện công tác PBGDPL, đã kết nối các thành viên của Hội đồng để phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong hoạt động tuyên truyền.

Trong năm 2020, 2021, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND 11 phường tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch, quy định pháp luật liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động, người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Từ đó, nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn về phòng, chống dịch, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn quận.

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu rộng, ngày càng thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sôi nổi trên địa bàn quận.

Trong 10 năm qua, các đơn vị trên địa bàn quận và UBND 11 phường đã tổ chức 2.156 hội nghị tuyền truyền, phổ biến pháp luật cho 439.000 lượt người; biên soạn và phát hành 435.000 tờ gấp tuyên truyền các luật mới.

Bên cạnh các hình thức PBGDPL truyền thống, những mô hình mới, áp dụng công nghệ thông tin vào PBGDPL đã được UBND quận triển khai thực hiện như: đăng tải bài viết tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trên chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử quận; lập các nhóm zalo tuyên truyền pháp luật; mô hình “Cầu thang pháp luật” tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử, màn hình LED tại các chung cư; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật…

Đáng quan tâm, với các hoạt động, hình thức tuyên truyền phong phú, sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn quận (178.295 lượt người tham gia dự thi), quận Thanh Xuân đã đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Thành phố tổ chức.

Năm 2020, quận Thanh Xuân đạt 2 giải Nhì cấp Thành phố cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”; năm 2021, quận đạt giải Nhất tập thể, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì cá nhân tại cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” do Thành phố tổ chức…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Trung Cường – Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL quận biểu dương thành tích mà các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận, đặc biệt là Phòng Tư pháp quận, Công an quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và UBND các phường đã đạt được trong công tác tuyên truyền PBGDPL.

Theo ông Lê Trung Cường, để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL nói chung và tạo hiệu ứng lan tỏa trong tháng hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng, các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL, các phòng, ban, ngành đoàn thể và UBND các phường phối hợp thực hiện nghiêm Luật PBGDPL; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trong đó, trọng tâm là đổi mới nội dung, đa dạng hóa về hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo đầy đủ quyền tiếp cận thông tin về pháp luật cho công dân, đề cao tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục nhân rộng, phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc tìm hiểu pháp luật trở thành một công việc thường xuyên, hàng ngày và là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và của mỗi người dân. Phát huy tinh thần tự giác, tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác PBGDPL bằng từng việc làm cụ thể gắn với việc nâng cao trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ.

Nhân dịp này, UBND quận Thanh Xuân đã khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn quận.

H.L