Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI

Ngày 8/11, tại Hội trường Bộ Ngoại giao, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nguyễn Văn Đông – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; các Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam: Trần Thị Kim Anh, Thái Hoài Nam. Dự Hội nghị còn có gần 1.000 đại biểu là cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI
Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và chia sẻ về một số phẩm chất, kỹ năng cần thiết của cán bộ Công đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra mục tiêu tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn; tăng cường nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tích cực tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên; xây dựng các cấp Công đoàn viên chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tham gia cùng cấp ủy, chuyên môn xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ: Phấn đấu phát triển thêm được 1000 đoàn viên mới; ít nhất 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được Thỏa ước lao động tập thể; ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được hỗ trợ; ít nhất 70% đoàn viên và người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; 90% nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Các khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, tập trung là Chủ tịch Công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tập trung làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; làm tốt công tác vận động, khích lệ, tạo động lực để đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và công tác nữ công; đổi mới phương thức hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu của tình hình mới…

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã nắm rõ nội dung Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI để từ đó tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết, góp phần xây dựng Công đoàn Viên chức Việt Nam nói riêng và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung ngày càng phát triển vững mạnh.

Mạnh Quân