Quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn TP Hà Nội đến cán bộ Công đoàn các ngành

Ngày 16/11, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn ngành Dệt – May Hà Nội, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh dự và trực tiếp làm báo cáo viên tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội; đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội; đồng chí Hoàng Thanh Sơn – Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt – May Hà Nội; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các ngành NN&PTNT Hà Nội, Giao thông vận tải Hà Nội, Dệt – May Hà Nội.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn TP Hà Nội đến cán bộ Công đoàn các ngành
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh truyền đạt thông tin tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh truyền đạt những thông tin về công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và kết quả Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã dân chủ thảo luận, nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát cả nhiệm kỳ là: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động; thu hút, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn TP Hà Nội đến cán bộ Công đoàn các ngành
Các đại biểu dự Hội nghị.

Nghị quyết Đại hội đã nêu rõ 10 nhóm chỉ tiêu, trong đó, chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ gồm: Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn Thành phố có 1.000.000 đoàn viên; có 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết được Thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có yêu cầu tổ chức Công đoàn tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

Nghị quyết Đại hội cũng đã nêu rõ 3 khâu đột phá: Một là: Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hai là: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc. Ba là: Từng bước chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính Công đoàn.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn TP Hà Nội đến cán bộ Công đoàn các ngành
Quang cảnh Hội nghị.

Thông qua phương pháp truyền đạt trực quan, sinh động, dễ hiểu của báo cáo viên, đội ngũ cán bộ Công đoàn các ngành NN&PTNT Hà Nội, Giao thông vận tải Hà Nội, Dệt – May Hà Nội đã nắm rõ những nội dung của Nghị quyết, văn kiện Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Từ đó, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Mai Quý