Quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn TP. Hà Nội đến cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phát động thi đua chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện Phúc Thọ và hơn 200 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã được nghe đồng chí Hà Đông – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn TP. Hà Nội đến cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã đề ra mục tiêu tổng quát cả nhiệm kỳ là: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động; thu hút, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Nghị quyết Đại hội đã nêu rõ 10 nhóm chỉ tiêu, trong đó, chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ gồm: Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn Thành phố có 1.000.000 đoàn viên; có 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết được Thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có yêu cầu tổ chức Công đoàn tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

Nghị quyết Đại hội cũng đã nêu rõ 3 khâu đột phá: Một là: Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hai là: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc. Ba là: Từng bước chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính Công đoàn.

Các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Hà Đông hướng dẫn chi tiết về nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã phát động thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của huyện; chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động của huyện sẽ phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm cùng cơ quan, doanh nghiệp thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Mạnh Quân